> SET > ILM

23 ธันวาคม 2020

‘ILM’ การ์ดไม่ตก 6 กฎเหล็ก เข้ม 30 มาตรการ ตอกย้ำมาตรฐานปลอดภัย

ILM


เคาะไป คุยไป - เคาะ ILM


ทันหุ้น - “อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์”สร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยในทุกๆ การช้อปปิ้ง ตอกย้ำมาตรฐานความปลอดภัย การ์ดไม่ตกกับ6 กฎเหล็ก 30 มาตรการ ได้แก่1.คุมเข้มการตรวจคัดกรองก่อนเข้าอาคาร 2.ระบบควบคุมกำกับติดตามลูกค้า 3.ลดความแออัดในจุดบริการต่างๆทุกพื้นที่เว้นระยะห่างทางสังคม1.5 เมตร4.สะอาดปราศจากเชื้อโรคทุกสัมผัส มุ่งส่งเสริมการใช้งานCashless และ E-Payment 5.เปิดบริการจัดช่องทางพิเศษสำหรับผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปและ 6.มั่นใจพนักงานให้บริการ พร้อมขานรับมาตรการล็อกดาวน์จังหวัดสมุทรสาคร ประกาศปิดให้บริการชั่วคราว  อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ สาขามหาชัยจนถึง- 3 มกราคม 2654 เพื่อยับยั้งการแพร่กระจายของไวรัสโควิด-19 และสร้างความปลอดภัยแก่ลูกค้า


นางสาวกฤษชนก ปัทมสัตยาสนธิ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน) หรือ ILM ผู้นำธุรกิจร้านค้าปลีกเฟอร์นิเจอร์ ของใช้ภายในบ้าน ของตกแต่งบ้านครบวงจรเปิดเผยว่า การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในจังหวัดสมุทรสาคร และอีกหลายพื้นที่ในขณะนี้ การเปิดให้บริการอินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ ทุกสาขาทั่วประเทศ ดำเนินมาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด 6 กฎเหล็กภายใต้ 30 มาตรการ มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความมั่นใจ และความปลอดภัยในทุกๆ การช้อป โดยขณะนี้มีสาขาที่ปิดให้บริการชั่วคราว 1 สาขา ที่ อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ สาขามหาชัย จนถึง- 3 มกราคม 2654เพื่อยับยั้งการแพร่กระจายของไวรัสโควิด-19 เนื่องจากเป็นพื้นที่เสี่ยงและสอดรับกับการประกาศมาตรการล็อกดาวน์จังหวัดสมุทรสาคร 14 วันจากทางผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร


สำหรับ6 กฏเหล็ก 30 มาตรการความปลอดภัยประกอบด้วย 1.การตรวจคัดกรองก่อนเข้าอาคาร โดยมีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายลูกค้าก่อนเข้าภายในเข้าอาคาร หากมีอุณหภูมิเกิน 37.5 องศาเซลเซียสไม่อนุญาตให้เข้า และขอความร่วมมือลูกค้ากลับมาใช้บริการใหม่เมื่ออุณหภูมิปกติพร้อมกับมีเจลแอลกอฮอล์ล้างมือให้บริการ ขณะที่ก่อนเข้าสู่อาคารลูกค้าต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาที่เข้าใช้บริการ 2.ระบบควบคุมกำกับติดตามทางอินเด็กซ์ฯ ขอความร่วมมือลูกค้าลงทะเบียนในสมุดบันทึกชื่อ-สกุลเบอร์โทรติดต่อและเพิ่มบริการนัดหมายล่วงหน้าเพื่อเข้าใช้บริการ ซึ่งในกรณีตรวจพบภายหลังว่ามีกลุ่มเสี่ยง/ผู้ติดเชื้อเข้ามาในร้านจากรายงานของภาครัฐบริษัทฯยินดีให้ความร่วมมือตามมาตรการของรัฐ เช่นฉีดพ่นฆ่าเชื้อตรวจหาเชื้อโควิด


3.ลดความแออัดในจุดบริการต่างๆทุกพื้นที่โดยกำหนดการเว้นระยะห่างทางสังคม 1.5 เมตร (SocialDistancing) ในจุดยืนรอคิว เช่น จุดรับชำระเงิน จุดสั่งอาหาร และเครื่องดื่มซึ่งจะทำสัญลักษณ์ที่พื้นไว้อย่างชัดเจน รวมทั้งจุดนั่งรอรับบริการ เช่น แผนก Designer ออกแบบ, ร้านคาเฟ่ จัดโต๊ะและเก้าอี้จัดให้มีการเว้นระยะห่างทางสังคม ด้วยเช่นเดียวกัน ขณะที่บริเวณบันไดเลื่อน ในการขึ้น-ลง ให้ยืนเว้นระยะห่างระหว่างกันอย่างน้อย 2 ขั้น ในส่วนของลิฟท์ทำสัญลักษณ์การยืนที่พื้นภายในลิฟท์และระยะการยืนรอคิวเข้าลิฟท์โดยมีระยะห่างระหว่างกัน และจำกัดจำนวนลูกค้าที่เข้าร้าน 1 คนต่อพื้นที่ขาย 20 ตร.ม. พร้อมกับการจัดทำระบบคิว ในการให้คำปรึกษาและออกแบบโดยให้นัดหมายล่วงหน้า


4.สะอาดปราศจากเชื้อโรคการให้บริการของอินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ ทุกสาขาจัดวางเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ บริเวณประตูทางเข้า-ออก, จุดให้บริการลูกค้า, จุดรับชำระเงิน,จุดบริการอาหาร และเครื่องดื่มและมีเจ้าหน้าที่จะทำความสะอาดทุกพื้นที่ขายด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อและแอลกอฮอล์ 70% ขึ้นไป รวมทั้งทำความสะอาดจุดสัมผัสร่วมที่มีการสัมผัสบ่อยครั้ง ทุก 1 ชั่วโมง เช่น ลูกบิดประตู, ที่จับราวบันได, ปุ่มกดลิฟท์,ห้องน้ำ, รถเข็นสินค้า, แคชเชียร์, จุดบริการลูกค้า และเน้นบริเวณพื้นที่ห้องตัวอย่างสำหรับเด็ก, ร้านอาหาร และจุดบริการน้ำดื่มนอกจากนี้ทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคทุกคืนหลังปิดให้บริการ การจัดให้มีสบู่ล้างมือบริเวณห้องน้ำ และพร้อมใช้งานตลอดเวลาบริการถุงใส่เงินทอนให้ลูกค้าและบริการตัวช่วยในการกดปุ่มในลิฟท์แทนการใช้นิ้วสัมผัส


นอกจากนี้ เพื่อลดการสัมผัสในทุกการให้บริการและรองรับกับไลฟ์สไตล์ของคนในสังคมยุค Cashless Society  อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์มุ่งส่งเสริมการใช้ Cashless และ E-Payment ในการชำระเงินโดยไม่ต้องสัมผัสธนบัตร หรือการ์ดและมีบริการเช็คหมายเลขสมาชิก Joy Card ผ่านเบอร์โทรศัพท์ การแลกคะแนนด้วยการแจ้งหมายเลขบัตรประชาชนแทนการใช้บัตรสมาชิกและสามารถสมัครสมาชิก Joy Card ด้วยตนเองง่ายๆผ่าน [email protected] Indexlivingmallขณะที่ระบบหมุนเวียนอากาศตามมาตรฐาน จะเติมอากาศเข้าภายในอาคารเพื่อหมุนเวียนอากาศบริสุทธิ์จากภายนอกเข้าสู่พื้นที่ให้บริการตลอดเวลา ในด้านของการประชาสัมพันธ์ในระหว่างที่ลูกค้าใช้บริการ จะมีการประชาสัมพันธ์เสียงตามสายเรื่องมาตรการเพื่อความความปลอดภัยในการใช้บริการในร้านทุก 15 นาที การจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ข้อมูลมาตรการเพื่อความความปลอดภัยในการใช้บริการในร้านตามจุดต่างๆ และจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ข้อมูลความรู้เรื่องการดูแลตนเองให้ห่างไกลโรคโควิด19


นางสาวกฤษชนก กล่าวว่า การให้บริการของอินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ คำนึงถึงความปลอดภัยในทุกกลุ่มลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ สำหรับกฎเหล็กที่ 5.ให้ความปลอดภัยแก่ผู้สูงอายุเนื่องจากเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อและมีอัตราการเสียชีวิตสูงกว่าวัยอื่นๆ จึงจัดช่องทางพิเศษสำหรับผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป บริเวณจุดตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย และจุดชำระเงิน (ในบางสาขาตามความเหมาะสมของพื้นที่) และ6.มั่นใจในพนักงานพนักงานทุกคนต้องผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายที่สาขาก่อนเข้าอาคารทุกวันสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาโดยพนักงานแคชเชียร์, จุดบริการลูกค้า, บริการออกแบบและผู้ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายลูกค้า สวมใส่ Face shieldตลอดเวลาส่วนพนักงานแคชเชียร์ สวมถุงมือยาง และทำความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ทุกครั้งหลังสัมผัสเหรียญและธนบัตรมีระบบการแจ้งและติดตามการเดินทางของพนักงานเมื่อพนักงานเดินทางข้ามจังหวัด หรือเดินทางไปต่างประเทศด้วยรถสาธารณะหรือเครื่องบินทั้งนี้บริษัทฯ ขอให้มั่นใจในมาตรการที่เราดำเนินการมาอย่างเข้มข้น รวมถึงปฏิบัติตามระเบียบของทางภาครัฐอย่างเคร่งครัด เพื่อดูแลความปลอดภัยแก่ทุกท่าน ท้ายนี้ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนให้ร่วมก้าวผ่านเหตุการณ์นี้ไปด้วยกันอย่างดีที่สุด


อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ พร้อมให้บริการด้วยมาตรฐานความปลอดภัย6 กฎเหล็กภายใต้ 30 มาตรการอย่างเข้มงวด เพื่อให้บริการลูกค้าที่เข้ามามั่นใจการใช้บริการที่ปลอดภัย สะอาด และสนุกกับการช้อปปิ้งในแคมเปญโค้งสุดท้าย ‘Gift of Happiness 2021’ ภายใต้แนวคิด Share a Wish, Share a Gift  แชร์ความสุขด้วยหัวใจ ร่วมสร้างประสบการณ์ช้อปปิ้งโดยนำเฟอร์นิเจอร์และสินค้าตกแต่งบ้านที่เป็นเทรนด์ใหม่ ที่ทุกคนสามารถนำมาเป็นของขวัญส่งมอบความสุขให้กับทุกคนพร้อมโปรโมชั่นพิเศษมากมาย ของใช้ภายในบ้าน ของตกแต่งบ้าน และเครื่องใช้ไฟฟ้า ลดสูงสุด 60%ยกขบวน New Item กว่า 1 หมื่นรายการมาให้เลือกสรรร่วมสัมผัสเทศกาลแห่งการให้ เริ่มตั้งแต่วันที่ 26 พ.ย. 2563-6 ม.ค. 2564 ที่อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ ทุกสาขา(ยกเว้นสาขามหาชัย) ได้แล้ว


อยากลงทุนสำเร็จ เป็นเพื่อนกับเรา พร้อมรับข่าวสารได้ทุกช่องทางที่
APP ทันหุ้น ANDROID คลิ๊ก
https://qrgo.page.link/US6SA
APP ทันหุ้น IOS คลิ๊ก
https://qrgo.page.link/QJKT7
[email protected] คลิ๊ก
https://lin.ee/uFms4n5
FACEBOOK คลิ๊ก
https://www.facebook.com/Thunhoonofficial/
YOUTUBE คลิ๊ก
https://www.youtube.com/channel/UCYizTVGMealUUalT6VdUdNA
TELEGRAM คลิ๊ก
https://t.me/thunhoon_news
Twitter คลิ๊ก
https://twitter.com/thunhoon1

จาก
ถึง
หุ้น
Select...
หัวข้อ
Select...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

อ่านต่อ

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุ้กกี้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา  อ่านเพิ่มเติม

X