SCB – TISCO – LHBANK – KKP จ่อขึ้น XD สัปดาห์หน้า

878

ผู้สื่อข่าว “ทันหุ้นออนไลน์” รายงานว่า จากการรวบรวมข้อมูลบริษัทจดทะเบียน (บจ.) ที่เตรียมขึ้นเครื่องหมาย Excluding Dividend หรือ XD โดยผู้ซื้อหลักทรัพย์ไม่ได้รับสิทธิรับเงินปันผล

 

สำหรับหลักทรัพย์ที่จะมีการขึ้นเครื่องหมาย XD ภายในสัปดาห์หน้า(วันที่ 24-28 เมษายน 2560) ดังนี้คือ

 

 

* * วันที่ 24 เม.ย.60

BIZ จ่ายปันผล(รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.59) ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท กำหนดจ่ายวันที่ 9 พฤษภาคม 2560

TACC จ่ายปันผล(รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.59) ในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท กำหนดจ่ายวันที่

QH จ่ายปันผล(รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.59) ในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท กำหนดจ่ายวันที่ 12 พฤษภาคม 2560

SCB จ่ายปันผล ในอัตราหุ้นละ 4.00 บาท กำหนดจ่ายวันที่ 9 พฤษภาคม 2560

EASTW จ่ายปันผล(รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.59) ในอัตราหุ้นละ 0.27 บาท กำหนดจ่ายวันที่ 16 พฤษภาคม 2560

 

 

 

* * วันที่ 25 เม.ย.60

GIFT จ่ายปันผล (รอบ 1 ม.ค. -31 ธ.ค.59) ในอัตราหุ้นละ 0.135 บาท กำหนดจ่ายวันที่ 17 พฤษภาคม 2560

COM7 จ่ายปันผล (รอบ 1 ม.ค. -31 ธ.ค.59) ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท กำหนดจ่ายวันที่ 19 พฤษภาคม 2560

CSS จ่ายปันผล(รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.59) ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท กำหนดจ่ายวันที่ 18 พฤษภาคม 2560

APCO จ่ายปันผล(รอบ 1 ม.ค. -31 ธ.ค.59) ในอัตราหุ้นละ 0.043 บาท กำหนดจ่ายวันที่ 9 พฤษภาคม 2560

EKH จ่ายปันผล(รอบ 1 ม.ค. -31 ธ.ค.59) ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท กำหนดจ่ายวันที่ 16 พฤษภาคม 2560

GUNKUL จ่ายปันผล(รอบ 1 ม.ค. -31 ธ.ค.59) ในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท กำหนดจ่ายวันที่ 16 พฤษภาคม 2560

ASIAN จ่ายปันผล(รอบ 1 ม.ค. -31 ธ.ค.59) ในอัตราหุ้นละ 0.21 บาท กำหนดจ่ายวันที่ 17 พฤษภาคม 2560

 

 

* * วันที่ 26 เม.ย.60

TISCO จ่ายปันผล(รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.59) ในอัตราหุ้นละ 3.50 บาท กำหนดจ่ายวันที่ 12 พฤษภาคม 2560

SSF จ่ายปันผล(รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.59) ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท กำหนดจ่ายวันที่ 18 พฤษภาคม 2560

MTLS จ่ายปันผล(รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.59) ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท กำหนดจ่ายวันที่ 15 พฤษภาคม 2560

THREL จ่ายปันผล(รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.59) ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท กำหนดจ่ายวันที่ –

TBSP จ่ายปันผล(รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.59) ในอัตราหุ้นละ 0.525 บาท กำหนดจ่ายวันที่ 17 พฤษภาคม 2560

THRE จ่ายปันผล(รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.59) ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท กำหนดจ่ายวันที่ 16 พฤษภาคม 2560

CHG จ่ายปันผล(รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.59) ในอัตราหุ้นละ 0.012 บาท กำหนดจ่ายวันที่ –

NOBLE จ่ายปันผล(รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.59) ในอัตราหุ้นละ 0.22 บาท กำหนดจ่ายวันที่ 16 พฤษภาคม 2560

INET จ่ายปันผล(รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.59) ในอัตราหุ้นละ 0.0789 บาท กำหนดจ่ายวันที่ 17 พฤษภาคม 2560

TSE จ่ายปันผล(รอบ 1 ม.ค. -31 ธ.ค.59) ในอัตราหุ้นละ 0.11 บาท กำหนดจ่ายวันที่ 17 พฤษภาคม 2560

MFC จ่ายปันผล(รอบ 1 ม.ค. -31 ธ.ค.59) ในอัตราหุ้นละ 1.55 บาท กำหนดจ่ายวันที่ 19 พฤษภาคม 2560

 
* * วันที่ 27 เม.ย.60

SCG จ่ายปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.14 บาท กำหนดจ่ายวันที่ 23 พฤษภาคม 2560

LHBANK จ่ายปันผล(รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.59) ในอัตราหุ้นละ 0.052 บาท กำหนดจ่ายวันที่ 19 พฤษภาคม 2560

TWPC จ่ายปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.21 บาท กำหนดจ่ายวันที่ 19 พฤษภาคม 2560

LRH จ่ายปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.26 บาท กำหนดจ่ายวันที่ 19 พฤษภาคม 2560

TIPCO จ่ายปันผล(รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.59) ในอัตราหุ้นละ 0.16 บาท กำหนดจ่ายวันที่ 19 พฤษภาคม 2560

KKC จ่ายปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท กำหนดจ่ายวันที่ 18 พฤษภาคม 2560

UKEM จ่ายปันผล(รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.59) ในอัตราหุ้นละ 0.045 บาท กำหนดจ่ายวันที่ –

CPALL จ่ายปันผล(รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.59) ในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท กำหนดจ่ายวันที่ 18 พฤษภาคม 2560

GC จ่ายปันผล(รอบ 1 มิ.ย.-31 ธ.ค.59) ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท กำหนดจ่ายวันที่ 17 พฤษภาคม 2560

KOOL จ่ายปันผล(รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.59) ในอัตราหุ้นละ 0.0454 บาท กำหนดจ่ายวันที่ 19 พฤษภาคม 2560

MC จ่ายปันผล(รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.59) ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท กำหนดจ่ายวันที่ 19 พฤษภาคม 2560

KWC จ่ายปันผล(รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.59) ในอัตราหุ้นละ 7.00 บาท กำหนดจ่ายวันที่ 17 พฤษภาคม 2560

TM จ่ายปันผล(รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.59) ในอัตราหุ้นละ 0.0055555557 บาท กำหนดจ่ายวันที่ 18 พฤษภาคม 2560

GYT จ่ายปันผล(รอบ 1 ม.ค. -31 ธ.ค.59) ในอัตราหุ้นละ 20.00 บาท กำหนดจ่ายวันที่ 24 พฤษภาคม 2560

MFEC จ่ายปันผล(รอบ 1 ม.ค. -31 ธ.ค.59) ในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท กำหนดจ่ายวันที่ 15 พฤษภาคม 2560

MBAX จ่ายปันผล(รอบ 1 ก.ค. -31 ธ.ค.59) ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท กำหนดจ่ายวันที่ 19 พฤษภาคม 2560

PB จ่ายปันผล(รอบ 1 ก.ค. -31 ธ.ค.59) ในอัตราหุ้นละ 0.91 บาท กำหนดจ่ายวันที่ 19 พฤษภาคม 2560

SAUCE จ่ายปันผล(รอบ 1 ม.ค. -31 ธ.ค.59) ในอัตราหุ้นละ 1.15 บาท กำหนดจ่ายวันที่ 17 พฤษภาคม 2560

A จ่ายปันผล(รอบ 1 ม.ค. -31 ธ.ค.59) ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท กำหนดจ่ายวันที่ 23 พฤษภาคม 2560

 

 

 

* * วันที่ 28 เม.ย.60

BIGC จ่ายปันผล(รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.59) ในอัตราหุ้นละ 1.90 บาท กำหนดจ่ายวันที่ 23 พฤษภาคม 2560

TVT จ่ายปันผล(รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.59) ในอัตราหุ้นละ 0.045 บาท กำหนดจ่ายวันที่ 24 พฤษภาคม 2560

SAWAD จ่ายปันผล(รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.59) ในอัตราหุ้นละ 0.005 บาท กำหนดจ่ายวันที่ 19 พฤษภาคม 2560

AHC จ่ายปันผล(รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.59) ในอัตราหุ้นละ 0.63 บาท กำหนดจ่ายวันที่ 19 พฤษภาคม 2560

PDI จ่ายปันผล(รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.59) ในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท กำหนดจ่ายวันที่ 18 พฤษภาคม 2560

SC จ่ายปันผล(รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.59) ในอัตราหุ้นละ 0.19 บาท กำหนดจ่ายวันที่ 19 พฤษภาคม 2560

KKP จ่ายปันผล(รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.59) ในอัตราหุ้นละ 4.00 บาท กำหนดจ่ายวันที่ 23 พฤษภาคม 2560

NETBAY จ่ายปันผล(รอบ 1 เม.ย.-31 ธ.ค.59) ในอัตราหุ้นละ 0.223 บาท กำหนดจ่ายวันที่ 18 พฤษภาคม 2560

ALUCON จ่ายปันผล(รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.59) ในอัตราหุ้นละ 15.00 บาท กำหนดจ่ายวันที่ 16 พฤษภาคม 2560

LPH จ่ายปันผล(รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.59) ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท กำหนดจ่ายวันที่ 19 พฤษภาคม 2560

HFT จ่ายปันผล(รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.59) ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท กำหนดจ่ายวันที่ –

ICC จ่ายปันผล ในอัตราหุ้นละ 1.15 บาท กำหนดจ่ายวันที่ 23 พฤษภาคม 2560

RML จ่ายปันผล(รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.59) ในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท กำหนดจ่ายวันที่ 19 พฤษภาคม 2560

BEAUTY จ่ายปันผล(รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.59) ในอัตราหุ้นละ 0.138 บาท กำหนดจ่ายวันที่ 19 พฤษภาคม 2560

XO จ่ายปันผล(รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.59) ในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท กำหนดจ่ายวันที่ 23 พฤษภาคม 2560

TPBI จ่ายปันผล(รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.59) ในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท กำหนดจ่ายวันที่ 22 พฤษภาคม 2560

SE-ED จ่ายปันผล(รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.59) ในอัตราหุ้นละ 0.01 บาท กำหนดจ่ายวันที่ 18 พฤษภาคม 2560

COLOR จ่ายปันผล(รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.59) ในอัตราหุ้นละ 0.035 บาท กำหนดจ่ายวันที่ 17 พฤษภาคม 2560

JSP จ่ายปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.01 บาท กำหนดจ่ายวันที่ 19 พฤษภาคม 2560

AQUA จ่ายปันผล(รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.59) ในอัตราหุ้นละ 0.01 บาท กำหนดจ่ายวันที่ 24 พฤษภาคม 2560

WACOAL จ่ายปันผล ในอัตราหุ้นละ 1.30 บาท กำหนดจ่ายวันที่ 23 พฤษภาคม 2560

GTB จ่ายปันผล(รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.59) ในอัตราหุ้นละ 0.032 บาท กำหนดจ่ายวันที่ 19 พฤษภาคม 2560

PRAKIT จ่ายปันผล(รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.59)ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท กำหนดจ่ายวันที่ 19 พฤษภาคม 2560

 

 

 

 

ที่มา : www.settrade.com
เรียบเรียง : พัทธ์ธีรา ศรีพีรพงศ์