AGE – OGC – ML – NTV จ่อขึ้น XD พรุ่งนี้

146

ผู้สื่อข่าว “ทันหุ้นออนไลน์” รายงานว่า จากการรวบรวมข้อมูลบริษัทจดทะเบียน(บจ.) ที่เตรียมขึ้นเครื่องหมาย Excluding Dividend หรือ XD โดยผู้ซื้อหลักทรัพย์ไม่ได้รับสิทธิรับเงินปันผล

สำหรับหลักทรัพย์ที่จะมีการขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันพรุ่งนี้(วันที่ 22 มีนาคม 2560) มีดังนี้คือ

 

AGE จ่ายปันผล(รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.59) ในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท กำหนดจ่าย –

OGC จ่ายปันผล(รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.59) ในอัตราหุ้นละ 2.22 บาท กำหนดจ่ายวันที่

ML จ่ายปันผล(รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.59) ในอัตราหุ้นละ 0.01 บาท กำหนดจ่ายวันที่ 19 พฤษภาคม 2560

NTV จ่ายปันผล ในอัตรา หุ้นละ 1.19 บาท กำหนดจ่ายวันที่ 23 พฤษภาคม 2560

 

 

 

 

ที่มา : www.settrade.com
โดย : พัทธ์ธีรา ศรีพีรพงศ์