WINNER ผุดโปรดักส์ใหม่ป้อนเซเว่นอิเลฟเว่น โดดรับเศรษฐกิจฟื้นตัว

340

ทันหุ้น – WINNER ยิ้มรับเศรษฐกิจปี 2560 ฟื้น ภาคการอุปโภค-บริโภคสดใส หนุนสินค้าผลิตเพื่อบริโภคโดดเด่น เล็งผลิตสินค้าใหม่ป้อนเซเว่นอีเลฟเว่นเพิ่ม หวังดันผลงานโตต่อ

แหล่งแหล่งข่าววงการหลักทรัพย์ เปิดเผยว่า บริษัท วินเนอร์กรุ๊ป เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ WINNER มองภาพรวมเศรษฐกิจปี 2560 มีทิศทางที่สดใสขึ้น โดยนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆที่ผ่านมาของภาครัฐเริ่มเห็นผลในเชิงบวก ภาคการอุปโภค-บริโภค ได้รับอานิสงส์จากสภาพคล่องภายในประเทศที่ดีขึ้น ส่งผลให้กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อบริโภค (Consumer) มีการเติบโตอย่างโดดเด่น จากความมั่นใจในการจับจ่ายของผู้บริโภค รวมไปถึงผลิตภัณฑ์ใหม่ที่นำเข้าจากต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง

ในส่วนของธุรกิจขายวัตถุดิบ ส่วนผสมและเคมีภัณฑ์อาหารเพื่ออุตสาหกรรม ยังมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากผู้ประกอบการหลายรายมีเริ่มมีการผลิตและส่งออกไปยังต่างประเทศมากขึ้น ส่งผลต่อการขยายตัวของปริมาณคำสั่งซื้อที่เพิ่มขึ้น ทำให้โรงงานและอุตสาหกรรมมีความต้องการวัตถุดิบในการประกอบอาหารจำนวนมาก คาดว่ายอดขายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจะเติบโตอย่างต่อเนื่อง

อย่างไรก็ตาม ในช่วงที่ผ่านมาจากภาวะการแข่งขันที่สูงขึ้น ทำให้บริษัทเริ่มมองหาช่องทางในการจัดจำหน่ายที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทได้มีการจัดจำหน่ายธัญพืชอัดแท่งในร้านสะดวกซื้อ เซเว่นอีเลฟเว่น และได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้บริโภค ทำให้บริษัทมองการเพิ่มสินค้าอื่นๆไปจัดจำหน่ายยังร้านสะดวกซื้อแบรนด์ต่างๆเพิ่มเติม เพื่อสะดวกต่อการเข้าถึงของผู้บริโภค และเป็นการสนับสนุนการเติบโตของรายได้อย่างยิ่งยืน

รายงาน : ถิรดา มั่นพลศรี

เรียบเรียง : พุฒธิธาดา  ศิรินันทวิทยา