ผู้ถือหุ้น WICE ไฟเขียวจ่ายปันผล 0.08 บาทต่อหุ้น

47

นายเอกพล พงศ์สถาพร ประธานกรรมการ (ที่ 4 จากซ้าย) นางอารยา คงสุนทร (ที่ 4 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายชูเดช คงสุนทร กรรมการผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ (ที่ 3 จากขวา)นางสาวฐิติมา ตันติกุลสุนทร (ที่ 2 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายปฏิบัติการและสนับสนุน พร้อมด้วยคณะกรรมการ    บมจ.ไวส์ โลจิสติกส์ (WICE)  จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลงวดผลประกอบการปี 59 จัดสรรจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท กำหนดจ่ายปันผลในวันที่  16 พ.ค. 60  ณ ห้อง Grand Ballroom ชั้น 6 โรงแรมแกรนด์ ฮาวเวิร์ด กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆนี้

ที่มา : บริษัท เวิร์คลิ้งค์ ดาเอเจนซี่ จำกัด
โดย : ธิดารัตน์ เห็นพร้อม