MBKET ส่อง TISCO อนาคตสดใส แนะ “ซื้อ” เป้าหมาย 65 บาท

35

บทวิเคราะห์ บทวิเคราะห์ บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง ระบุ บมจ.ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป หรือ TISCO ผลประกอบการ 4Q59ใกล้เคียงกับคาด +3%QoQ, +4%YoY
ผลประกอบการ 4Q59 ใกล้เคียงกับที่เราคาด การจัดชั้นลูกหนี้ของ SSIจะเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับงบดุลของTISCOเพื่อรองรับความเสี่ยงจากเกณฑ์กำกับในอนาคต จากนี้ไปเราเชื่อว่ารายได้จะสูงขึ้นตามการเข้าซื้อกิจการกลุ่มลูกค้ารายย่อยของธนาคารสแตนดาร์ดขาร์เตอร์(SCBT) ซึ่งจะทำให้ผลประกอบการโดยรวมดีขึ้นในปีนี้ เราปรับประมาณการณ์ขึ้นเพื่อสะท้อนปัจจัยบวกแม้จะยังจับต้องไม่ได้ในตอนนี้ เราแนะนำซื้อ ด้วยราคาเป้าหมาย GGM-based ไม่เปลี่ยนแปลงที่ 65 บาท บนพื้นฐานที่ 1.51x 2017F BV และ 18% ROE

รายได้ค่อยๆปรับตัวดีขึ้น
โดยรวม การดำเนินงานใกล้เคียงกับที่เราคาด ยอดสินเชื่อลดลงร้อยละ 0.7 QoQ และจะกลับมาเป็นบวกในปีนี้หลังจากที่ยอดจำหน่ายรถยนต์ฟื้นตัว ขณะที่รายได้จากดอกเบี้ยไม่เปลี่ยนแปลงมากนักเป็นผลจากอัตรากำไรที่ดี รายได้จากค่าบริการลดลงร้อยละ 8 QoQ เนื่องจากธุรกิจหลักทรัพย์ที่อ่อนแอลง ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเพิ่มขึ้นร้อยละ 4 QoQ จากผลของฤดูกาล

การจัดชั้นลูกหนี้ของ SSI จะเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับงบดุล
การจัดชั้นลูกหนี้ของ SSI จากหนี้เสีย ขึ้นเป็น Special Mention Loan ซึ่งจะส่งผลให้ NPL ลดลง 820 ล้านบาท (ไม่รวมผลของ SSI หนี้เสียลดลงร้อยละ 5 จาการคำนวนของเรา)ทำให้อัตราส่วนหนี้เสียลดลงจากร้อยละ 3.04 เป็นร้อยละ 2.54 และเพิ่มCoverage Ratio ขึ้นจากร้อยละ 107 เป็น 140 ความมั่นคงทางการเงินในระดับนี้รองรับความเสี่ยงจากเกณฑ์กำกับในอนาคตได้อย่างมั่นคง รวมถึงเกณฑ์กำกับ IFRS9 ในปี 2562

แนวโน้มสดใส แนะนำ ซื้อ
เราคงแนะนำ ซื้อ เนื่องจากการดำเนินงานที่ดูสดใส หลังจาก 2 ปีที่ยอดสินเชื่ออ่อนแอลง เรามองว่ายอดสินเชื่อจะเติบโตสูงขึ้นอีกครั้ง โดยมีปัจจัยหลักจากผลกระทบนโยบายรถคันแรกได้ผ่านพ้นไป เรามีมุมมองเชิงบวกจากการเข้าซื้อกิจการประเภทสินเชื่อรายย่อยจากธนาคารสแตนดาร์ดขาร์เตอร์ไทย ซึ่งจะขยายธุรกิจไปยังสินค้าที่ให้ผลตอบแทนสูงขึ้น เช่น บัตรเครดิตและสินเชื่อรายย่อย การเข้าซื้อครั้งนี้จะเพิ่ม ROEให้กับผู้ถือหุ้น ซึ่งจะคาดว่าจะเกิดขึ้นภายในกลางปีนี้ ดังนั้นหุ้นควรจะถูกซื้อขายในระดับ premiumต่อไป

Tanawat Ruenbanterng
Tanawat.R@maybank-ke.co.th
(66) 2658 6300 ext 1394

ที่มา : บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด
โดย : ธิดารัตน์ เห็นพร้อม