TFEX เพิ่ม 24 หุ้นอ้างอิงใหม่ Stock Futures เริ่มซื้อขาย 16 ม.ค.นี้

90

TFEX เตรียมเพิ่ม 24 หุ้นอ้างอิงใหม่ของ Stock Futures 16 มกราคมนี้ หนุน Stock Futures โตต่อเนื่อง เผยปี 2559 ปริมาณการซื้อขายโตก้าวกระโดดถึง 72%

ดร.รินใจ ชาครพิพัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (TFEX) กล่าวว่า TFEX เตรียมเพิ่ม 24 หุ้นอ้างอิงใหม่ของ Stock Futures จากปัจจุบันที่มี 69 หุ้น รวมเป็น 93 หุ้นอ้างอิง ซึ่งน่าจะครอบคลุมหลักทรัพย์ส่วนใหญ่ที่อยู่ในความสนใจของผู้ลงทุน โดยจะเริ่มซื้อขาย Stock Futures ชุดใหม่ 16 มกราคมนี้

สำหรับในปี 2559 Stock Futures มีปริมาณการซื้อขายทั้งสิ้น 33,826,624 สัญญา คิดเป็นสัดส่วน 49% ของการซื้อขายทั้งตลาด เพิ่มขึ้นจาก 19,708,113 สัญญาในปี 2558 หรือเพิ่มขึ้น 72% ขณะที่สถานะคงค้าง (open interest) ณ สิ้นปี 2559 อยู่ที่ระดับ 1,589,464 สัญญา เพิ่มขึ้น 158% เมื่อเทียบกับสิ้นปีก่อนหน้า ซึ่งสะท้อนถึงการเติบโตของตลาด Stock Futures ทั้งนี้ Stock Futures ที่ได้รับความนิยมซื้อขายจากผู้ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรกในปีที่ผ่านมา ได้แก่ TPIPL (13.2%), JAS (13.0%), BLAND (8.3%), TRUE (6.9%) และ ITD (6.0%) ตามลำดับ

“Stock Futures เป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมอย่างมากและมีปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากผู้ลงทุนมีความเข้าใจในกลไกและการใช้ประโยชน์จาก Stock Futures มากขึ้น จึงใช้เครื่องมือนี้เป็นทางเลือกในการสร้างผลตอบแทนเพิ่มเติมนอกจากการลงทุนในหุ้นโดยตรง ประกอบกับในปีที่ผ่านมา มีบริษัทสมาชิกเข้ามาทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง (market maker) ให้ Stock Futures ถึง 3 ราย ทำให้ผู้ลงทุนมั่นใจและเข้ามาซื้อขาย Stock Futures ได้สะดวกมากขึ้น  และในปี 2560 นี้ การที่สำนักหักบัญชีมีแผนรับหุ้นเป็นหลักประกันสำหรับการซื้อขายใน TFEX ก็น่าจะช่วยสนับสนุนให้การซื้อขาย Stock Futures มีการเติบโตมากขึ้นดร. รินใจกล่าว

การเพิ่มหุ้นอ้างอิงของ Stock Futures พิจารณาคัดเลือกจากหุ้นในดัชนี SET100 ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (market capitalization) ตั้งแต่ 10,000 ล้านบาทขึ้นไป และมีสภาพคล่องสูง เป็นที่ต้องการของผู้ลงทุน ผู้สนใจสามารถติดตามรายชื่อหุ้นอ้างอิงใหม่ของ Stock Futures ได้ที่ www.TFEX.co.th หรือ SET Contact Center 0 2009 9999

11-01-2560 16-54-34

ที่มา : ฝ่ายสื่อสารองค์กร ตลาดหลักทรัพย์ฯ
โดย : ธิดารัตน์ เห็นพร้อม