SME Development Bank เปิดตัวสินเชื่อ SMART SMEs บัญชีเดียว

73

นายมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว. หรือ SME Development Bank) เป็นประธานเปิดแคมเปญสินเชื่อ SMART SMEs บัญชีเดียว ดอกเบี้ยต่ำ 5% สนับสนุนให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล เพื่อรับสิทธิพิเศษและประโยชน์ การเข้าถึงแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำ จากมาตรการช่วยเหลือและสนับสนุนของรัฐบาล เตรียมความพร้อมปรับตัวสู่การเป็นเอสเอ็มอี 4.0 โดยได้รับเกียรติจาก นายโชคชัย เดชอมรธัญ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และ พันธมิตรจากหน่วยงานภาครัฐ พาณิชย์จังหวัด, สรรพากรจังหวัด, สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (SIPA), ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม และ ผู้ประกอบการ SMEs จ.ภูเก็ตและพื้นที่ใกล้เคียง เข้าร่วมงานอย่างคับคั่งกว่า 200 ราย ณ โรงแรมดารา จังหวัดภูเก็ต

ที่มา : ฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม ธพว.
โดย : ธิดารัตน์ เห็นพร้อม