ธพว.ติดปีกการตลาดผู้ประกอบการสตาร์ทอัพและเอสเอ็มอีไทย

44

ทันหุ้น – ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.หรือ SME Development Bank) ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จัดสัมมนา “ปฏิบัติการ LINE@ Marketing สร้างธุรกิจพิชิตเงินแสน” ณ บริเวณพื้นที่ Co-Working Space ชั้น 1 สำนักงานใหญ่ SME Bank Tower ติดสถานีรถไฟฟ้าอารีย์ โดยได้เชิญกูรู อาจารย์ณัฐพล ขาวสำลี ผู้ที่เชี่ยวชาญด้านการทำE-Marketingผ่านโปรแกรม LINE@ ( ไลน์แอด)ที่กำลังได้รับความนิยมในกลุ่มสตาร์ทอัพ และ เอสเอ็มอี โดยการอบรมครั้งนี้ถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live ของ Innovation Center และ Facebook SME Development Bank ด้วย

นายมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยหรือ ธพว. กล่าวว่า โลกของการทำธุรกิจในปัจจุบันผู้ประกอบการที่จะชนะในสนามการค้าที่สำคัญต้องให้บริการเข้าถึงลูกค้าอย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพ  ผู้ประกอบการต้องปรับตัวเร็วใช้เครื่องมือข้อมูลมาปรับใช้ธุรกิจให้ตัวเองมีรายได้เพิ่มขึ้นเติบโต ดังนั้นการเรียนรู้ช่องทางธุรกิจผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์แอดเป็นส่วนหนึ่งสนับสนุนการโฆษณาประชาสัม พันธ์สินค้าโดยตรงถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างง่ายขยายศักยภาพธุรกิจเพิ่มช่องทางการตลาด

จากตัวเลขสถิติปี 2558 ยอดผู้ใช้งาน LINE ในประเทศไทยมีอยู่ทั้งสิ้นกว่า 33 ล้านคน ซึ่งนับเป็นอันดับที่ 2 ของโลก และแนวโน้มปัจจุบันของการทำตลาดมาร์เก็ตติ้งออนไลน์กำลังได้รับความนิยมอย่างสูง จึงตอบโจทย์ได้อย่างดีว่าในอนาคตนั้น ถ้าจะสร้างแบรนด์หรือร้านค้าเป็นของตัวเองเพื่อโปรโมทสินค้าสร้างการรับรู้ให้ลูกค้าจะต้องหันมาสนใจเรื่องนี้มากขึ้น ซึ่งแอพพลิเคชั่นไลน์แอดเหมาะกับผู้ประกอบการช่วยประชาสัมพันธ์ข่าวสารได้ทั้งข้อความ รูปภาพ และโปรโมชั่น ในลักษณะกระจายข่าวสารเพียงครั้งเดียวสามารถเข้าสู่กลุ่มเป้าหมายได้จำนวนมากนับว่าเป็นช่องทางการสื่อสารที่รองรับการทำตลาด E-Marketing ก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0

โดยการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้มีผู้ประกอบการสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก โดยยอดจองเข้าร่วมงานเต็มตั้งแต่วันแรกที่ประชาสัมพันธ์กิจกรรม แสดงให้เห็นว่า ผู้ประกอบการเริ่มปรับตัวเรียนรู้นวัตกรรมเทคโนโลยี ที่ตอบโจทย์ช่องทางค้าขายเพิ่มขึ้น โดย ธพว.จัดอบรมเชิงปฎิบัติการจริงเต็มวันตั้งแต่เวลา 9.00-17.00 น. ทั้งนี้วิทยากรเป็นผู้รู้จริงในแวดวงนี้โดยตรงมาถ่ายทอดความรู้และนำมาปรับใช้งานได้ทันที

สำหรับกิจกรรมในลักษณะนี้ธนาคารจัดต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 9 แล้ว เกิดกระแสการตอบรับเข้าร่วมงานอย่างต่อเนื่องจากลูกค้า กลุ่มสตาร์อัพและผู้ประกอบการเอสเอ็มอี รวมทั้งนิสิต นักศึกษา ซึ่งเป็นตามวัตถุประสงค์ของธนาคารที่พร้อมเป็นศูนย์ SME D- Solution ให้บริการครบวงจร ต่อเติมเงินทุน เติมเต็มองค์ความรู้นวัตกรรมเทคโนโลยี และติดปีกสร้างโอกาสการตลาดให้ผู้ประกอบการเติบโตต่อไป

สำหรับอาจารย์ณัฐพล ขาวสำลี ผู้ร่วมก่อตั้งและเป็นวิทยากรที่ Social Media Coach Thailand และยังเป็นผู้มีประสบการณ์ในการทำธุรกิจ Affiliate Marketing ทั้งจาก CJ, Amazon และอื่นๆ เจ้าของเว็บไซต์ Nattaphon.com ที่มีบทความด้าน Internet Marketing และ Web Design ที่ได้รับความนิยมอย่างมาก

ที่มา : ฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

เรียบเรียง:กษมน พงษ์ธานี