SE ฐานรายได้แกร่ง โบรกคาดกำไรปี2560-61 โตต่อเนื่อง

143

ทันหุ้น – บริษัทหลักทรัพย์แลนด์แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน) รายงานบทวิเคราะห์หุ้น บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SE โดยระบุว่าบริษัทเป็นผู้นำที่มีความชำนาญในธุรกิจที่ทำมากว่า 23 ปี SE ก่อตั้งธุรกิจมาตั้งแต่ปี 36 ทำให้เป็นผู้นำและมีความชำนาญในธุรกิจที่ทำมาอย่างยาวนาน SE ดำเนินธุรกิจจัดหาและจำหน่าย 3 กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม (ระบบปั๊ม อุปกรณ์ในกระบวนการผลิตและระบบท่อ และวัสดุนวัตกรรม) ด้วยสถานที่ตั้งอยู่ที่ระยอง ใกล้กับนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ การมีผลิตภัณฑ์หลากหลายถึงกว่า 3,500 รายการ และมุ่งเน้นพัฒนาวิศวกรขายให้มีความเชี่ยวชาญในผลิตภัณฑ์และเน้นสร้างความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับลูกค้า ทำให้ SE มีฐานลูกค้ากลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ที่มีชื่อเสียง และกลุ่มลูกค้ากระจายหลากหลายอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นปัจจัยหนุนสำคัญให้แนวโน้มรายได้ที่ผ่านมาค่อนข้างมั่นคง และมีผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นที่ดี

ขยายฐานธุรกิจทั้งพื้นที่เดิมและพื้นที่ใหม่ เรามองว่า นอกจากประเด็นสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่สดใสมากขึ้นจะเป็นแรงหนุนต่อทิศทางกำไรในอนาคตแล้ว กลยุทธ์ทางธุรกิจที่ผู้บริหารออกแบบไว้ยังเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญด้วย SE มีฐานผู้ผลิตสินค้าที่แข็งแกร่งเป็นพันธมิตร และเป็นแบรนด์ชั้นนำที่คิดค้นนวัตกรรมของสินค้าอยู่เสมอ ช่วยให้ SE มีเครื่องมือในการต่อยอดการขายจากฐานลูกค้าเดิม และใช้เป็น Reference ต่อเนื่องไปยังลูกค้าใหม่ๆ นอกจากนี้ SE จะมุ่งเน้นช่องทางการขายใหม่ๆ ผ่านผู้รับเหมารายสำคัญ และขยายกลุ่มลูกค้าให้ครอบคลุมภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศไทย เพื่อเพิ่มโอกาสการขยายขอบเขตพื้นที่การจัดจำหน่ายสินค้า และการได้รับงานบริการวิศวกรรม ซ่อมแซม และบำรุงรักษาในอนาคต

แสวงหาการเติบโตด้วยธุรกิจใหม่ SE มีแผนงานการจัดตั้งศูนย์บริการวิศวกรรม (Workshop) ด้วยงบลงทุน 40 ลบ. เพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจจากงานบริการต่างๆ จากฐานลูกค้า เช่น การเคลือบพื้นที่ผิวเครื่องจักร อุปกรณ์ งานบริการตัดเย็บฉนวนหุ้น และงานบริการและซ่อมแซมอุปกรณ์ในระบบปั๊มและท่อ เราคาดว่าศูนย์นี้จะเริ่มให้บริการราว 3Q60 และคาดสร้างรายได้ 20 ลบ. ในปีแรก ก่อนจะเพิ่มเป็น 40 ลบ. ในปี 61 (รับรู้รายได้เต็มปี) ซึ่งถือเป็นแหล่งรายได้ใหม่เพิ่มเติม และที่สำคัญงานบริการนี้ยังให้ GPM สูงกว่าการจัดหาและจำหน่ายสินค้าเดิมของบริษัท ซึ่งจะช่วยรักษาระดับความสามารถการทำกำไรให้สูงอย่างต่อเนื่อง

คาดกำไรเติบโตดีขึ้นในปี 60-61 หากพิจารณาผลงานในอดีต ต้องถือว่า SE มีความมั่นคงเชิงรายได้ และมีกล ยุทธ์การขายที่ดีเพื่อผลักดันการเติบโตของรายได้และรักษากำไรที่ทำได้ในแต่ละปี ทำให้ผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นสูงมาโดยตลอด แต่ทั้งนี้ กำไรในปี 59 คาดว่าจะหดตัวลง -8%YoY แม้รายได้เติบโต +4%YoY และ GPM ดีขึ้น เนื่อง จากมีค่าใช้จ่ายครั้งเดียวหลายรายการ ซึ่งเราคาดว่าจะลดลงอย่างมากในปี 60 โดยเมื่อรวมกับคาดการณ์ว่ารายได้จะเติบโตมากขึ้นทั้งจากประเด็นบวกเรื่องเศรษฐกิจที่ขยายตัวดีขึ้น และกลยุทธ์ธุรกิจที่ขยายช่องทางขายใหม่ๆ รวมถึงแหล่งรายได้จากธุรกิจใหม่ คาดทำให้กำไรปี 60 เติบโตมาที่ 34 ลบ. (+21%YoY) หรือ EPS 0.14 บ. สำหรับทิศทางกำไรปี 61 เราคาดว่าจะเติบโตดีขึ้นอีก +23%YoY เป็นผลจากรายได้ธุรกิจเดิมเติบโตดีต่อเนื่อง และการรับรู้รายได้เต็มปีของธุรกิจบริการ และผลบวกของการประหยัดต่อขนาด ทำให้อัตรากำไรดีขึ้น

ประเมินราคาเป้าหมายพื้นฐานที่ 3.02 บ. เราประเมินราคาเป้าหมายพื้นฐานปี 60 ของ SE ได้ที่ 3.02 บ. ซึ่งคำนวณมาจากค่าเฉลี่ยของการประเมินมูลค่า 2 วิธี คือ 1) วิธี P/E ที่ 20.1x อิงค่าเฉลี่ยของหุ้นในกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมและกลุ่มบริการที่เข้าจดทะเบียนในช่วงปี 58-59 ได้มูลค่า 2.89 บ.; และ 2) วิธี DDM ด้วยสมมติฐานอัตราจ่ายเงินปันผล 65% การเติบโตระยะยาว 5% และ COE 9.5% ได้มูลค่า 3.15 บ. ทั้งนี้ ราคาเป้าหมาย 3.02 บ. เทียบเท่า P/E ปี 60 ที่ 21x และอัตราเงินปันผล 3.1%

ปัจจัยเสี่ยง

ความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ SE มีความเสี่ยงหลักในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งอาจกระทบต่อประมาณการรายได้และกำไร อาทิ 1) ความเสี่ยงจากการสูญเสียการเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้า; 2) ความเสี่ยงจากการเข้ามาของคู่แข่งรายใหม่; 3) ความเสี่ยงจากการจำกัดพื้นที่การจำหน่ายสินค้าในบางตราสินค้า; และ 4) ความเสี่ยงจากการที่บริษัทเจ้าของสินค้าจะเข้ามาทำตลาดเอง เป็นต้น

ที่มา:บริษัทหลักทรัพย์แลนด์แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน) 

เรียบเรียง:กษมน พงษ์ธานี