PLAT เปิดตัว 5 ผู้ประกอบการต้นแบบในโครงการ The Platinum Empowering SMEs

152

นายชาญชัย พันธุ์โสภา (ที่ 4 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เปิดตัว 5 ผู้ประกอบการต้นแบบที่มีศักยภาพสูง โครงการ The Platinum Empowering SMEs เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการไทยรายย่อยให้เติบโตอย่างยั่งยืน  ในงานเดอะ แพลทินัม กรุ๊ป แถลงข่าวผลประกอบการ 2559 โดยมีคุณรัตติกาล เอี่ยมจั่น   (ที่2จากซ้าย) ร้าน “Classic Accessories” เครื่องประดับสตรี คุณธัญจิรา สุคนธากร (ที่6จากซ้าย) ร้าน “MODEL Kids” เสื้อผ้าเด็กมีหาง คุณชนุรัก  แซ่ย่าง(5จากซ้าย) ร้าน “V Shanel” เสื้อผ้าสไตล์ยีนส์สำหรับวัยรุ่น คุณบัณฑิต พัชรธรรมโรจน์(คนแรกจากซ้าย) ร้าน “96 Studio” เสื้อผ้าผู้ชายแคชชวล คุณวรรธนันท์  ชวินธันยวัชร์(ที่ 3 จากซ้าย)  ร้าน“SHIRTFOLDING” ชุดผู้ชายทันสมัยร่วมงาน ณ ห้องแอมเบอร์ โรงแรม โนโวเทล กรุงเทพ แพลทินัม ประตูน้ำที่ผ่านมา

ที่มา : บริษัท IR PLUS
โดย : ธิดารัตน์ เห็นพร้อม