กองทรัสต์ GLANDRT เข้าเทรดในตลาดหลักทรัพย์ฯ

124

พลเอกนิพนธ์ ภารัญนิตย์ (ที่ 4 จากซ้าย) ประธานกรรมการ นายเจตรมงคล บุญดีเจริญ (ที่ 5 จากซ้าย) กรรมการ บริษัท จีแลนด์ รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด ในฐานะผู้เสนอขายหน่วยทรัสต์ ผู้ก่อตั้งทรัสต์และผู้จัดการกองทรัสต์ GLANDRT พร้อมด้วย นางสาววีณา เลิศนิมิตร (ขวาสุด) ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สาย Primary Distribution ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และนางจรี วุฒิสันติ (ซ้ายสุด) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน สายงานธุรกิจขนาดใหญ่ 1 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ร่วมพิธีเปิดการซื้อขายหลักทรัพย์วันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของ GLANDRT หรือทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ อาคารสำนักงาน จีแลนด์ โดยมี นางเกศรา มัญชุศรี (ที่ 3 จากซ้าย) กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ ดร.สันติ กีระนันทน์ (ที่2จากซ้าย) รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมเป็นเกียรติภายในงาน ซึ่งกองทรัสต์ GLANDRT เปิดการซื้อขายที่ราคาหน่วยละ 10.30 บาท จากราคาเสนอขายที่หน่วยละ 10.00 บาท