EXIM BANK ร่วมมือ ICBC (Thai) สนับสนุนการค้าการลงทุนในต่างประเทศ

50

นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา (ที่ 3 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ร่วมลงนามกับ ดร. จื้อกัง หลี่ (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานกรรมการธนาคาร ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ ICBC (Thai) ในบันทึกข้อตกลงเพื่อขยายขอบเขตความร่วมมือระหว่างทั้งสองธนาคารในการสนับสนุนสินเชื่อ บริการประกันความเสี่ยงทางการค้าและการลงทุน ตลอดจนการแลกเปลี่ยนข้อมูล เพื่อตอบสนองความต้องการทางการเงินของผู้ประกอบการไทยและจีนในเวทีการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ เพื่อประโยชน์ร่วมกันในการพัฒนาเศรษฐกิจของภูมิภาคเอเชีย ณ EXIM BANK สำนักงานใหญ่ เมื่อเร็วๆ นี้

ที่มา : ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK)
โดย : ธิดารัตน์ เห็นพร้อม