EA ร่วมผลักดัน“โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม New S-Curve และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง”

55

ดร.วีรพงศ์ ไชยเพิ่ม (ที่ 4 จากขวา) ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย , คุณเจน นำชัยศิริ (ที่ 5 จากขวา) ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  เป็นประธานในพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลง ว่าด้วยความร่วมมือการส่งเสริมและสนับสนุน โครงการสนับสนุนการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม New S-Curve และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง โดยมีคุณสมโภชน์  อาหุนัย (ที่ 3 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หรือ EA เข้าร่วมงาน และพร้อมร่วมมือกับ Shenzen Growatt New Energy Technology Co., Ltd. ผู้ผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้ารายใหญ่ในจีน และ Amita Technologies Inc. ผู้ผลิตแบตเตอรี่รายใหญ่ในไต้หวัน และพันธมิตรอื่นๆ ศึกษารายละเอียดการจัดตั้งโรงงานแบตเตอรี่ขนาด 50 GWh มูลค่าการลงทุน 1 แสนล้านบาท ในประเทศไทย ลดการนำเข้า สร้างการส่งออกที่มีมูลค่าเพิ่ม หนุนเศรษฐกิจไทยเติบโตอย่างแข็งแกร่ง

ที่มา : บริษัท ไออาร์ เน็ตเวิร์ค จำกัด
โดย : ธิดารัตน์ เห็นพร้อม