DTAC บอร์ดอนุมัติยื่นข้อเสนอเป็นคู่ค้าบริการไร้สายคลื่นความถี่ 2300 MHz กับ TOT

143

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2560 ในวันที่ 20 มีนาคม 2560 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทในเครือของบริษัทฯ เข้ายื่นข้อเสนอในการเป็นคู่ค้าในการให้บริการไร้สายคลื่นความถี่ 2300 MHz กับบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ในวันที่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) กำหนด ซึ่งคาดว่าจะเป็นวันที่ 27 มีนาคม 2560

ที่มา : www.set.or.th
โดย : ธิดารัตน์ เห็นพร้อม