อำเภอวังม่วง-ซีพีเอฟร่วมยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการ

71

นายศราวุธ สุวรรณจูฑะ (ที่ 6 จากขวา) นายอำเภอวังม่วง จ.ลพบุรี และนายอับดุลเหล๊าะ เลิศอริยพงษ์กุล (ที่ 6 จากซ้าย) รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ร่วมแถลงผลการดำเนิน “โครงการจัดจ้างคนพิการ” ที่ริเริ่มโดยซีพีเอฟ จับมือกับหน่วยงานภาครัฐในท้องถิ่น จ้างคนพิการที่มีฐานะยากจนได้ทำงานบริการสาธารณประโยชน์ในชุมชนตนเอง และได้รับเงินเดือนพร้อมสวัสดิการจากซีพีเอฟ  ปัจจุบันซีพีเอฟจัดจ้างคนพิการในโครงการทั้งหมด 723 คน

โครงการจ้างงานคนพิการของซีพีเอฟ ริเริ่มขึ้นเพื่อช่วยให้คนพิการด้อยโอกาสได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีรายได้ที่มั่นคง นำไปสู่การพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน

ที่มา : ด้านสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ CPF
โดย : ธิดารัตน์ เห็นพร้อม