COMAN ชงผถห.ร่วมลงทุนใน“ซินเนเจอร์ เทคโนโลยี” สัดส่วน 51% มูลค่า 52 ล้านบาท

65

 

ทันหุ้น – บอร์ด COMAN อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติให้เข้าลงทุนใน “ซินเนเจอร์ เทคโนโลยี” ผู้ผลิตและพัฒนาซอฟต์แวร์ด้านการบริหารจัดการร้านอาหารและเครื่องดื่ม ที่มีฐานลูกค้าร้านอาหารใช้โปรแกรมประมาณ 4,000 ร้านทั่วประเทศ โดยจะเข้าไปถือหุ้นในสัดส่วน 51% มูลค่าเงินลงทุน 52 ล้านบาท ปูทางสู่การเป็นผู้นำธุรกิจผลิตและพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อธุรกิจท่องเที่ยวครบวงจร 

นายสมบูรณ์ ศุขีวิริยะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โคแมนชี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด(มหาชน) หรือ COMAN  ผู้ผลิตและพัฒนาโปรแกรมเพื่อใช้ในโรงแรมและเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2560 มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เพื่อพิจารณาอนุมัติเข้าลงทุนในบริษัท ซินเนเจอร์ เทคโนโลยี จำกัด ผู้ผลิตและพัฒนาซอฟต์แวร์บริหารจัดการร้านอาหารและเครื่องดื่ม โดยจะเข้าไปถือหุ้นในสัดส่วน 51% คิดเป็นมูลค่าเงินลงทุน 52 ล้านบาท ภายหลังที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อต่อยอดธุรกิจ ปูทางสู่การเป็นผู้นำด้านการผลิตและพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อธุรกิจท่องเที่ยวอย่างครบวงจร ทั้งนี้ ในการเข้าซื้อกิจการบริษัทดังกล่าว เป็นการซื้อหุ้นสามัญจากผู้ถือหุ้นเดิม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียน

“การเข้าร่วมลงทุนในครั้งนี้มั่นใจว่าจะช่วยสนับสนุนการเติบโตให้กับทั้งสองฝ่าย โดยในส่วนของบริษัท ซินเนเจอร์ฯ ที่เราจะเข้าไปร่วมลงทุนมีจุดแข็งที่สำคัญคือมีจำนวนฐานลูกค้าประมาณ 900 ราย ร้านอาหารที่ใช้โปรแกรมประมาณ 4,000 ร้านอาหาร ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในประเทศไทย จึงทำให้เราตัดสินใจร่วมลงทุน และพัฒนาธุรกิจร่วมกัน และยังเป็นไปตามแผนและคำพูดที่เราให้ไว้ในการต่อยอดธุรกิจในการเป็นผู้พัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อธุรกิจท่องเที่ยวอย่างครบวงจร “นายสมบูรณ์กล่าว

นอกจากนี้บริษัทยังอยู่ระหว่างการพิจารณาเข้าซื้อกิจการหรือร่วมลงทุนกับผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องด้านซอฟต์แวร์ด้านการท่องเที่ยวและโรงแรมอีกจำนวนหนึ่ง แต่ยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้ในขณะนี้ เพราะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯและผู้ถือหุ้น

“ผมมั่นใจว่าการขยายการลงทุนด้วยการเข้าไปร่วมลงทุนหรือเข้าไปซื้อกิจการในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับซอฟต์แวร์ จะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ของบริษัทและผลักดันรายได้และกำไรของบริษัทฯ ให้เติบโตได้อย่างแข็งแกร่ง เพื่อที่จะสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้น”นายสมบูรณ์กล่าว

ปัจจุบัน COMAN และบริษัท เอ็มเอสแอล ซอฟต์แวร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (MSL) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ มีงานในมือที่จะทยอยรับรู้ต่อเนื่อง ทำให้มั่นใจว่าแนวโน้มรายได้ในปีนี้จะเติบโตไม่ต่ำกว่า 20% ตามแผนงานที่วางเอาไว้

อนึ่งในปี 2559 บริษัทมีรายได้รวม 133.57 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 27.87 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 26.37% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนมีรายได้รวม 105.70 ล้านบาท มีกำไรสุทธิ 33.37 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.29 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 23.23% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนมีกำไรสุทธิ 27.08 ล้านบาท

ที่มา: บริษัท ไออาร์ เน็ตเวิร์ค จำกัด ในนาม บริษัท โคแมนชี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด(มหาชน)
เรียบเรียง:กษมน พงษ์ธานี