‘CIMBT’ ติดโผ Trading Alert List

126

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ตลท.) ระบุว่า รายชื่อหลักทรัพย์ที่มีระดับราคาและปริมาณการซื้อขายเปลี่ยนแปลงไปมากจากช่วงก่อนหน้า และอยู่ระหว่างบริษัทชี้แจงข้อมูล (Trading Alert List) วันนี้(16 ธ.ค. 2559) คือ “ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ CIMBT” ราคาเปลี่ยนแปลง 20 % มูลค่า 507.27 ล้านบาท ปริมาณ 302,122,300 หุ้น การดำเนินการตามมาตรการหลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย

 

 

ที่มา : www.set.or.th
โดย : พัทธ์ธีรา ศรีพีรพงศ์