หน้าแรก ทันหุ้น วันนี้

ทันหุ้น วันนี้

TMI งบการเงินเฉพาะกิจการไตรมาส 2/59 ขาดทุน 1.97ลบ.

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. (F45-1) บริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) (หน่วย : พันบาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ ไตรมาสที่ 2               งวด 6 เดือน สอบทาน                    สอบทาน สิ้นสุดวั...

PIMO เผยไตรมาส 2/59 กำไรเพิ่มเป็น 12.30 ลบ.

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. (F45-1) บริษัท ไพโอเนียร์ มอเตอร์ จำกัด (มหาชน) (หน่วย : พันบาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ ไตรมาสที่ 2               งวด 6 เดือน สอบทาน                    สอบทาน สิ้นสุดวัน...

KCE ใจดีจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 1บ./หุ้น XD 19 ส.ค.59

การพิจารณาปันผล เรื่อง                                               : จ่ายปันผลเป็นเงินสด วันที่คณะกรรมการมีมติ                                  : 09 ส.ค. 2559 ชนิดการปันผล                      ...

NCH เผยไตรมาส 2/59 กำไรลดเหลือ 33.45 ลบ.

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย (F45-3) บริษัท เอ็น. ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน) (หน่วย : พันบาท) งบการเงินรวม ไตรมาสที่ 2               งวด 6 เดือน สอบทาน                    สอบทา...

ต่างชาติซื้อสุทธิ 5,290.45 ลบ.

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 9 ส.ค. 2559 หน่วย: ล้านบาท นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า % สถาบันในประเทศ 6,333.43 9.07 8,097.41 11.60 -1,763.98 - บัญ...

Today in Thunhoon

Weekly Statistics