หน้าแรก ทันหุ้น วันนี้

ทันหุ้น วันนี้

PYLON ไตรมาส 1/59 กำไรสุทธิลดลงเหลือ 47.2 ลบ.

บริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน) แจ้งผลประกอบการ(รวมบริษัทย่อย)งวดไตรมาส 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559ไตรมาส 1/59 มีกำไรสุทธิ 47.2 ล้านบาท กำไรสุทธิต่อหุ้น 0.13 บาท เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรส...

SYMC ไตรมาส 1/59 กำไรสุทธิลดลงเหลือ 11.09 ลบ.

บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) แจ้งผลประกอบการ(รวมบริษัทย่อย)SYMC งวดไตรมาส 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559 ไตรมาส 1/59 มีกำไรสุทธิ 11.09 ล้านบาท กำไรสุทธิต่อหุ้น 0.03 บาทเทียบกับช่วงเดียว...

SR และบ.ย่อย Q1/59 กำไรสุทธิ 4.23 ลบ.

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย (F45-3) บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน) (หน่วย ...

MONOไตรมาส 1/59 ขาดทุนสุทธิลดลงเหลือ 80.18 ลบ.

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) แจ้งผลประกอบการ(รวมบริษัทย่อย)งวดไตรมาส 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559 ไตรมาส 1/59 ขาดทุนสุทธิ 80.18 ล้านบาท ขาดทุนสุทธิต่อหุ้น 0.03 บาทเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อ...

ROBINS กำไรสุทธิ Q1/59 แตะ 686.39 ลบ.

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย (F45-3) บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน) (หน่วย : พันบาท) งบการเงินร...

Today in Thunhoon

Weekly Statistics