หน้าแรก ทันหุ้น วันนี้

ทันหุ้น วันนี้

แก้ไข SAMCO ปันผลเป็นหุ้น 11.25 : 1 จ่ายเป็นเงินสด 0.08889 บ...

การพิจารณาปันผล เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผลและเงินสด วันที่คณะกรรมการมีมติ : 16 ก.พ. 2560 ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผลและเงินสด วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : ...

PIMO และ บ.ย่อย ปี 59 มีกำไรสุทธิ 40.36 ลบ. เทียบกับปี 58 ที...

ที่มา : www.set.or.th โดย : ธิดารัตน์ เห็นพร้อม

JTS และ บ.ย่อย ปี 59 ขาดทุนสุทธิ 57.44 ลบ.

ที่มา : www.set.or.th โดย : ธิดารัตน์ เห็นพร้อม

AMA จ่ายเงินปันผล 0.25 บ./หุ้น

การพิจารณาปันผล เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด วันที่คณะกรรมการมีมติ : 21 ก.พ. 2560 ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.25...

AMA และ บ.ย่อย ปี 59 กำไรสุทธิ 144 ลบ.

ที่มา : www.set.or.th โดย : พัทธ์ธีรา ศรีพีรพงศ์

Today in Thunhoon

Weekly Statistics