ก้าวที่สำคัญของ BWG ในปีนี้!!!

518

เรื่องราวของตลาดทุนไม่มีอะไรที่จะเป็นตัวบ่งชี้ที่ เป็นบทสรุปตายตัวว่า ทุกอย่างต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ ดังคำกล่าวที่ว่า ในตลาดหุ้นนั้นความแน่นอนคือความไม่แน่นอน ความไม่แน่นอนคือความแน่นอน ที่มักจะสะท้อนจากปัจจัยกระแสเรื่องราวต่าง ๆ เพราะเรื่องหุ้นนั้นอยู่เหนือการคาดการณ์ ความนึกคิด และการประเมิน แม้ตามทฤษฏีที่การลงทุนที่ดีต้องมีเหตุผลประกอบการพิจารณาประเมินมูลค่าหุ้นที่แท้จริง ด้วยปัจจัยหลาย ๆ ด้านประกอบกัน แต่ก็ไม่สามารถสรุปชี้ชัดได้ว่า การเคลื่อนไหวของราคาหุ้นจะเป็นไปตามสิ่งที่เราคาดหวังไว้เสมอ เพราะตลาดหุ้นนั้นเป็นเรื่องของผลประโยชน์มหาศาลที่ทุกคนที่เข้ามาต่างหวังเก็บเกี่ยวผลประโยชน์เหล่านี้กันทั้งนั้น

บ่อยครั้งที่เราจะพบว่า หุ้นตัวไหนที่ดูดีพื้นฐานเยี่ยม แต่ราคาหุ้นกับไม่ขยับเดินหน้าได้ดีดังพื้นฐานเลย เนื่องจากหุ้นตัวนั้น นักลงทุนมือใหญ่ไม่ได้ให้ความสนใจเข้าเล่น แม้ผลประกอบการจะดี พีอีต่ำ มีปันผลก็ตาม แตกต่างจากหุ้นบางตัวที่พื้นฐานก็ไม่ดี พีอีสูงโด่ง แถมไม่มีปันผลอีกต่างหาก ผลการดำเนินงานก็ขาดทุน ทุกอย่างสะท้อนไปในทางที่ไม่ดีเลย แต่หุ้นกลับมีการซื้อขายที่คึกคักแกว่งตัวขึ้นลงหวือหวา สร้างความน่าสนใจให้กับนักลงทุนที่ชื่นชอบการเก็งกำไรเข้าร่วมพัวพันอย่างเมามันสนุกสนานกันอย่างมาก

BWG หรือหุ้นขยะ ที่มีพื้นฐานดี ผลการดำเนินงานมีการเติบโตได้ต่อเนื่อง มีการต่อยอดธุรกิจ ใช้วัตถุดิบที่มีมาก่อให้เกิดรายได้ ในรูปแบบการขายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้า ซึ่งถือว่าอยู่ในกระแสที่ประเทศไทยยังมีความต้องการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นทุกปี BWG เล็งเห็นโอกาสตรงนี้จึงมีการลงทุนก่อสร้างโรงฟ้าจากขยะอุตสาหกรรมที่ไม่เป็นพิษ แห่งแรกขึ้นภายใน นิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย จ.สระบุรี ซึ่งดำเนินการโดย บริษัท เอิร์ทเท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (ETC) ในฐานะบริษัทย่อยของ BWG

โดยล่าสุด โรงไฟฟ้าแห่งแรกนี้ ที่มีกำลังการผลิต 9.4 เมกะวัตต์ ได้เริ่มจำหน่ายกระแสไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) ให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแล้วเมื่อวันที่ 9 มีนาคม ที่ผ่านมา นั่นจะทำให้ BWG จะมีการรับรู้รายได้ดังกล่าว เต็มที่ตั้งแต่ไตรมาส 2/60 เป็นต้นไป ถือเป็นการเริ่มต้นในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนจากขยะอุตสาหกรรมที่ไม่เป็นพิษ และที่จะดำเนินการก่อสร้างอีก 2 โรง ที่เพิ่งมีการเซ็นสัญญากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไปเมื่อ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา

นอกจากธุรกิจหลักในการรับกำจัดขยะอุตสาหกรรมแบบครบวงจร ที่มีการเติบโตตามภาวะเศรษฐกิจที่ขยายตัวเพิ่มขึ้น ความเข้มงวดของภาครัฐในการกำจัดขยะอุตสาหกรรมอย่างถูกวิธี ล้วนเป็นปัจจัยบวกต่อธุรกิจของ BWG ในอนาคต และที่สำคัญการที่ BWG ก้าวไปสู่การทำธุรกิจพลังงานทดแทนอย่างเต็มรูปแบบแล้ว ซึ่งจะเป็นการทำธุรกิจในเชิงรุกให้กับบริษัทฯสามารถสร้างรายได้และผลกำไรให้เติบโตอย่างก้าวกระโดดในอนาคตและสร้างผลตอบแทนคืนกลับให้กับผู้ถือหุ้นอีกด้วย

จากข้อมูลเรื่องราวของหุ้นตัวนี้ที่มีเรื่อยมา จะเห็นได้ว่าล้วนเป็นสิ่งที่ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ไม่หยุดนิ่งที่จะพัฒนาต่อยอดแผนงานทางธุรกิจของบริษัทฯ ให้สามารถก้าวเดินไปสู่อีกบริบทที่จะมีความเจริญก้าวหน้า อย่างไรก็ตามสำหรับนักลงทุนที่สนใจหรือมีหุ้นตัวนี้อยู่ในพอร์ตแล้ว ต้องเฝ้าติดตามเรื่องราวข่าวสาร ตลอดจนผลการดำเนินงานที่จะเกิดขึ้นอย่างใกล้ชิด เพื่อที่จะทำให้เราสามารถประเมินรู้ถึงมูลค่าของหุ้นตัวนี้ได้อย่างแท้จริงครับ

วันนี้แนวโน้มหุ้นจะไปทางไหนยังคงไม่ชัดเจน ทั้งหลายทั้งปวงคงขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการลงทุนของนักลงทุนมือใหญ่ อย่างต่างชาติ กองทุน และเจ้าของหุ้น หากจับสัญญาณได้เมื่อไหร่ว่า บรรดานักลงทุนมือใหญ่ทั้งหลายเพิ่มน้ำหนักการลงทุนในตลาดหุ้นบ้านเราก็คงมีแนวโน้มทิศทางในเชิงบวกได้ครับ แต่หากนักลงทุนมือใหญ่ยังชะลอการลงทุนไม่เข้าลงทุนอย่างเต็มตัวตลาดหุ้นบ้านเราก็คงไม่ไปไหนเช่นกันมันก็เท่านั้นเองวันนี้หากเรายังไม่สามารถตอบได้ว่าว่าหุ้นจะขึ้นหรือจะลง อาการของตลาดหุ้นบ้านเราก็คงทรงๆอยู่แบบนี้จะขึ้นก็ขึ้นไม่มากจะลงก็ลงไม่ลึก การซื้อหรือขายไม่โดดเด่น ไม่ไปในทิศทางใดที่ชัดเจน จากที่ยังขาดปัจจัยที่จะเข้ามาชี้นำให้ตลาดนั้นเป็นไปในทางใดทางหนึ่ง …