บางจากฯ มอบทุนการศึกษา

47

นายยอดพจน์ วงศ์รักมิตร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริหารและพัฒนาความยั่งยืนองค์กร บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมันฯ ในระดับปริญญาโท สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและสารสนเทศ จำนวน 1 ทุน และระดับปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมเครื่องกล จำนวน 1 ทุน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เมื่อเร็วๆ นี้

ที่มา : ส่วนประชาสัมพันธ์ ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
โดย : ธิดารัตน์ เห็นพร้อม