> SET > AAV

27 เมษายน 2021

AAV ปรับโครงสร้างกิจการ ดึงทุนใหม่เข้ามา, ดัน"ไทยแอร์แอร์เอเชีย"เข้าตลาดหุ้นแทน

สายการบินเร่งเงินกู้EXIM AAV-BAฟื้นสภาพคล่อง


AAV ขยายเวลาหยุดให้บริการทุกเส้นทางบินในประเทศจนถึง 31 ส.ค.


ทันหุ้น-บริษัท เอเชีย เอวิชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ AAV แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯว่า คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติการปรับโครงสร้างกิจการและทุนของบริษัท  และบริษัทย่อย (บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด) เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการบิน ทั้งนี้เพื่อให้บริษัท สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างมั่นคง และมีประสิทธิภาพ เมื่อต้นปีที่ผ่านมา บริษัทได้ดำเนินการติดต่อนักลงทุน เพื่อขอรับการสนับสนุนทางการเงิน เพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้แก่บริษัททั้งในระยะสั้น ระยะกลางและระยะยาว 


นักลงทุนใหม่(ซึ่งไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท และไทยแอร์เอเชีย) จะให้สินเชื่อแก่ไทยแอร์เอเชีย ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ดำเนินธุรกิจหลักจำนวนสูงสุดไม่เกิน 3,150 ล้านบาท โดยไม่คิดดอกเบี้ย ทั้งนี้การให้สินเชื่อจะอยู่ในรูปของสัญญาเงินกู้แปลงสภาพ หรือหุ้นกู้แปลงสภาพโดยออกโดยไม่มีส่วนลด แล้วแต่กรณี โดยนักลงทุนสามารถใช้สิทธิแปลงสภาพสัญญาเงินกู้ หรือหุ้นกู้เป็นหุ้นสามัญของไทยแอร์เอเชียได้ภายในระยะเวลาและตามราคาที่ตกลงกัน ซึ่งในเบื้องต้นสัญญาเงินกู้แปลงสภาพ หรือหุ้นกู้แปลงสภาพ แล้วแต่กรณี คาดว่าจะมีระยะเวลาประมาณ 3 ปี 


ราคาแปลงสภาพคาดว่าจะเป็นดังนี้ มูลค่าเงินต้นประมาณ 3,150 ล้านบาท สามารถแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของไทยแอร์เอเชียได้ที่ราคา 

20.3925 บาทต่อหุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท) ซึ่งเมื่อเงื่อนไขการแปลงสภาพเกิดขึ้น สถานะของนักลงทุนใหม่จะเปลี่ยนจากเจ้าหนี้เป็นผู้ถือหุ้นของไทยแอร์เอเชีย 


ทั้งนี้ นักลงทุนใหม่อยู่ในระหว่างขั้นตอนการตรวจสอบกิจการของไทยแอร์เอเชีย (Due Diligence) คาดว่าจะแล้วเสร็จไม่เกินกลางพ.ค.2564 และนักลงทุนใหม่และไทยแอร์เอเชีย ก็กำลังอยู่ในระหว่างการเจรจารายละเอียด ข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้แปลงสภาพหรือหุ้นกู้แปลงสภาพ และสัญญาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 


อย่างไรก็ตาม หากเงื่อนไขการแปลงสภาพไม่เกิดขึ้น ไม่ว่าด้วยเหตุอันใด นักลงทุนใหม่ก็จะถือสัญญาเงินกู้แปลงสภาพ หรือหุ้นกู้แปลงสภาพต่อไปในฐานะเจ้าหนี้ และรับคืนเงินไถ่ถอนสัญญาเงินกู้แปลงสภาพ หรือหุ้นกู้แปลงสภาพ (ซึ่งประกอบด้วยเงินต้เน บวกด้วยดอกเบี้ยสะสมประมาณ 3%ต่อปี)


**นำ"ไทยแอร์เอเชีย"เข้าตลาดหุ้นแทน


จากการหารือกับนักลงทุนในหลายๆ โอกาส บริษัทเห็นว่านักลงทุนประสงค์จะลงทุนในไทยแอร์เอเชียมากกว่าการลงทุนผ่านการถือหุ้นในบริษัท เนื่องจากไทยแอร์เอเชีย เป็นบริษัทที่มีการประกอบธุรกิจ (Operating Company) และได้รับใบอนุญาตต่างๆ ในการให้บริการสายการบินโดยตรง นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นจะได้รับเงินปันผลจากไทยแอร์เอเชียโดยตรงโดยไม่ต้องมีการจ่ายเงินปันผลผ่านบริษัท ซึ่งเป็นโฮลดิ้ง คอมปานี ทำให้การจ่ายเงินปันผลไปยังผู้ถือหุ้นมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 


ดังนั้นบริษัทเห็นว่าการนำไทยแอร์เอเชีย เข้ามาเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแทนที่บริษัท จะเป็นการเพิ่มโอกาสของไทยแอร์เอเชียในการระดมทุนได้ด้วยตนเองมากกว่าการพึ่งพาการระดมทุนผ่านบริษัท หากแผนการนำไทยแอร์เอเชีย เข้าจดทะเบียนประสบความสำเร็จ เจ้าหนี้รายใหญ่ของไทยแอร์เอเชีย (กล่าวคือ บริษัท แอร์เอเชีย อินเวสเมนท์ ลิมิเต็ด ซึ่งปัจจุบันถือหุ้นอยู่ในไทยแอร์เอเชียประมาณ 19.60 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 45% ของทุนขำระแล้ว) จะต้องแปลงหนี้สินทั้งหมดเป็นหนี้เงินกู้ ที่จะใช้ชำระหนี้ ประกอบด้วยหนี้ค่าเช่าเครื่องบิน หนี้ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องบิน หนี้ค่าน้ำมัน และหนี้ค่าเครื่องหมายการค้า เป็นต้น 


ในการนำไทยแอร์เอเชีย เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ตามแผนปรับโครงสร้างกิจการนั้น ไทยแอร์เอเชีย จะเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นไทยแอร์เอเชียจากเดิมหุ้นละ 10 บาท เป็นมูลค่าที่ตราไว้ที่หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเพิ่มการกระจายการถือหุ้นไปยังนักลงทุนให้มากขึ้น และเพิ่มสภาพคล่องของหุ้นให้มากขึ้น เพื่อทำให้หุ้นของไทยแอร์เอเชียเป็นที่น่าสนใจของนักลงทุนมากขึ้น อยากลงทุนสำเร็จ เป็นเพื่อนกับเรา พร้อมรับข่าวสารได้ทุกช่องทางที่
APP ทันหุ้น ANDROID คลิ๊ก
https://qrgo.page.link/US6SA
APP ทันหุ้น IOS คลิ๊ก
https://qrgo.page.link/QJKT7
[email protected] คลิ๊ก
https://lin.ee/uFms4n5
FACEBOOK คลิ๊ก
https://www.facebook.com/Thunhoonofficial/
YOUTUBE คลิ๊ก
https://www.youtube.com/channel/UCYizTVGMealUUalT6VdUdNA
TELEGRAM คลิ๊ก
https://t.me/thunhoon_news
Twitter คลิ๊ก
https://twitter.com/thunhoon1
จาก
ถึง
หุ้น
Select...
หัวข้อ
Select...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

อ่านต่อ

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุ้กกี้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา  อ่านเพิ่มเติม

X