> SET > TTA

16 เมษายน 2020

TTA แจ้งเลื่อนประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิต TTA ที่ระดับ “BBB” แนวโน้ม “Stable” หรือ “คงที่”


TTAดีลซื้อกิจการอัพแกร่ง ย้ำมาตรการIMOไม่กระทบ


ทันหุ้น-สู้โควิด : TTA แจ้งเลื่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ออกไปโดยไม่มีกำหนด ซึ่งเดิมกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 30 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม สามย่านมิตรทาวน์ นั้น  เพื่อให้เป็นไปตามประกาศกรุงเทพมหานคร  เรื่องการสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว  เพื่อลดโอกาสการแพร่ระบาดของไวรรัสโควิด-19


นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TTA เปิดเผยว่า เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท คณะกรรมการบริษัทฯ  ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯในปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท 


โดยในปี 2562 TTA มีผลกำไรเป็นจำนวนเงิน 562.6 ล้านบาท เงินปันผลระหว่างกาลจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 26 มีนาคม 2563  ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date)  และบริษัทฯ กำหนดวันจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเป็นวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2563  โดยอัตราเงินปันผลและวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลดังกล่าวนี้เป็นไปตามประกาศเดิมที่แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไป เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563


TTA จะติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 อย่างใกล้ชิด และจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบกำหนดวันจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นใหม่ต่อไป


อยากลงทุนสำเร็จ เป็นเพื่อนกับเรา พร้อมรับข่าวสารได้ทุกช่องทางที่
APP ทันหุ้น ANDROID คลิ๊ก
https://qrgo.page.link/US6SA
APP ทันหุ้น IOS คลิ๊ก
https://qrgo.page.link/QJKT7
[email protected] คลิ๊ก
https://lin.ee/uFms4n5
FACEBOOK คลิ๊ก
https://www.facebook.com/Thunhoonofficial/
YOUTUBE คลิ๊ก
https://www.youtube.com/channel/UCYizTVGMealUUalT6VdUdNA
TELEGRAM คลิ๊ก
https://t.me/thunhoon_news
Twitter คลิ๊ก
https://twitter.com/thunhoon1

จาก
ถึง
หุ้น
Select...
หัวข้อ
Select...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

อ่านต่อ

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุ้กกี้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา  อ่านเพิ่มเติม

X