> SET > U

01 สิงหาคม 2019

"U"คว้าสิทธิโอน-เช่า โรงแรมในเยอรมนี-ดันฐานรากแข็งแกร่ง

U ขายหุ้น NMG จำนวน 9.99% มูลค่า 69.09 ลบ.,คาดโอนหุ้นภายใน 4 ธ.ค.


U เผยโรงเรียนนานาชาติเวอร์โซพร้อมเปิดสอน ส.ค.นี้


ทันหุ้น - "U"ชี้บริษัทย่อยคว้าสิทธิโอนหุ้น สิทธิการเช่าเพื่อบริหารจัดการโรงแรม Arcona Mo. Hotel และ arcona Living Bach14 ประเทศเยอรมนี นางสาวปิยพร พรรณเชษฐ์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ U ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการให้เช่า บริการ จำหน่าย และบริหารอย่างครบวงจร เปิดเผยว่า ตามที่เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2562 บริษัทได้แจ้งให้ทราบถึงความสำเร็จของการเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัทในประเทศเยอรมนีและสวิสเซอร์แลนด์ โดยอาจมีการรับโอนสิทธิการเช่าโรงแรมเพิ่มอีก 2 แห่ง และชำระราคาซื้อขายส่วนที่เหลือภายในเดือนกรฏาคม 2562 คว้าสิทธิโอน-เช่า ล่าสุดเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา บริษัท Vienna House Germany II GmbH (VHG II) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในประเทศเยอรมนีที่บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ผ่าน Lombard Estate Holdings Limited ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ U ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว ได้ดำเนินการสำเร็จลุล่วงแล้ว โดย VHG II ได้รับโอนหุ้นสามัญของบริษัทในประเทศเยอรมนี จำนวน 2 บริษัท ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขายหุ้นฉบับลงวันที่ 30 เมษายน 2562 ระหว่าง VHG II กับ arcona Management GmbH และ VHG II ได้ชำระราคาซื้อขายหุ้นสามัญจำนวน 4,213,788 ยูโร หรือประมาณ 146,134,167.84 บาทให้แก่ arcona Management GmbH โดยราคาซื้อขายหุ้นสามัญดังกล่าวได้อ้างอิงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินสกุลเงินยูโรเทียบกับเงินสกุลบาทตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ซึ่ง 1 ยูโร มีมูลค่าเท่ากับ 34.68 บาท นอกจากนี้ VHG II ได้รับโอนสิทธิการเช่าเพื่อบริหารจัดการโรงแรมที่เปิดดำเนินการแล้วจำนวน 2 แห่ง (มีห้องพักรวม 183 ห้อง) ประกอบด้วยโรงแรมภายใต้แบรนด์ (1) arcona และ(2) arcona Living ซึ่งตั้งอยู่ในประเทศเยอรมนี โดยมีรายละเอียดของโรงแรมที่ได้รับโอนสิทธิการเช่าตามสัญญาซื้อหุ้นสามัญ ซึ่งโรงแรม Arcona Mo. Hotel จำนวนห้องพัก 131 ห้อง และโรงแรม arcona Living Bach14 จำนวนห้องพัก 52 ห้อง
จาก
ถึง
หุ้น
Select...
หัวข้อ
Select...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

อ่านต่อ

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุ้กกี้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา  อ่านเพิ่มเติม

X