> SET > AQUA

05 มีนาคม 2018

AQUA งบโตเกิน100%ไฟเขียวปันผล0.01บาท

AQUA ตั้ง ‘ฉาย บุนนาค’ นั่งรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ มีผลตั้งแต่วันนี้


AQUA ลูกค้าเซ็นสัญญายาว โควิด-19ระบาดไม่กระทบ


ทันหุ้น – AQUA อวดกำไรปี 2560 ทะยานเกิน 100% จากปีก่อน รับยอดขายโฆษณาพุ่ง-ธุรกิจใหม่หนุน  แถมไฟเขียวแจกปันผล 0.01 บาท กำหนดจ่ายปันผล 15 พฤษภาคมนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริษัท อควา คอร์เปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) หรือ AQUA ได้รายงานผลประกอบการประจำปี 2560 ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีผลกำไรสุทธิประจำปี 494.38 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนถึง 251.76 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นกว่า 100% พร้อมขออนุมัติจ่ายเงินปันผล 0.01 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจำนวนเงินกว่า 45 ล้านบาท ปี60งบอลังการ ทั้งนี้ ในปี 2560 บริษัทฯมีรายได้รวมทั้งสิ้น 1,299.79 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 661.97 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 103.79 โดยเป็นการเพิ่มขึ้นจากรายได้จากการขายและบริการ 312.72 ล้านบาท กำไรจากการขายเงินลงทุน 40.49 ล้านบาท รายได้จากดอกเบี้ยรับและรายได้อื่น 15.52 ล้านบาท และกำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมในอสังหาริมทรัพย์เพิ่มการลงทุน 293.237 ล้านบาท นอกจากนี้ยังมีส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม คือ บริษัทโรงพิมพ์ตะวันออกจำกัด (มหาชน) หรือ EPCO เพิ่มขึ้นเป็น 79.56 ล้านบาทในปี 2560 จาก 45.59 ล้านบาทในปี 2559 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 74.51 โดยรายได้จากการขายและบริการที่เพิ่มขึ้นนั้น มาจากการเพิ่มขึ้นของธุรกิจสื่อโฆษณา 277.32 ล้านบาท หรือกว่าร้อยละ 90 ซึ่งเป็นผลมาจากการเข้าซื้อบริษัท บอร์ดเวย์ มีเดีย จำกัด (BWM) ซึ่งรับรู้รายได้ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์2560 และรายได้จากการให้เช่าและบริการอสังหาริมทรัพย์ของบริษัท มันตรา แอสเซ็ท จำกัด(MANTRA) เพิ่มขึ้น 37.59 ล้านบาท โดยได้เริ่มรับรู้รายได้จากอสังหาริมทรัพย์ให้เช่าและบริการ ตั้งแต่เดือนเมษายน 2560 สำหรับส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม EPCO ที่เพิ่มขึ้นนั้น มาจากการรับรู้รายได้จากการลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม กำลังการผลิต 360 เมกะวัตต์ ในไตรมาส 4 ของปี 2560 ทั้งนี้ ในปี 2560 บริษัทฯมีต้นทุนขายและบริการ ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร และต้นทุนทางการเงินเพิ่มขึ้น 377ล้านบาท หรือร้อยละ 96.11 ซึ่งเป็นต้นทุนและค่าใช้จ่ายดำเนินงานของ BWM และ Mantra ที่เริ่มมีการรับรู้รายได้รวมถึงการออกและจำหน่ายตั๋วแลกเงิน หุ้นกู้ และการกู้เงินจากสถาบันการเงิน เพื่อนำมาใช้เพื่อการลงทุนต่างๆของกลุ่มบริษัท ส่งผลให้กำไรสุทธิประจำปีของบริษัทเพิ่มขึ้นเป็น 494.38 ล้านบาท จาก 242.62 ล้านบาทในปี 2559 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 103.77 ไฟเขียวปันผล นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯยังได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560 เป็นจำนวนเงิน 45.07 ล้านบาท หรือคิดเป็น 0.01 บาทต่อหุ้น กำหนดจ่ายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ภายหลังจากการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันที่ 20 เมษายน 2561 โดยปัจจุบัน บริษัท อควา คอร์เปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) ประกอบธุรกิจหลักคือ สื่อป้ายโฆษณา ประกอบด้วยบมจ.อควา แอด (AA) บจ. บอร์ดเวย์ มีเดีย(BWM) บจ. เอ็ม.ไอ.เอส.มีเดีย (MIS), ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เพื่อให้เช่าและบริการ คือบจ. มันตรา แอสเซ็ท (MANTRA) , กิจการคลังสินค้าให้เช่าและบริการ คือบจ. ไทยคอนซูมเมอร์ ดิสทริบิวชั่น เซ็นเตอร์(TCDC) บจ. แอ๊คคอมพลิช เวย์ โฮลดิ้ง (AWH) และยังลงทุนร่วมกับบมจ. โรงพิมพ์ ตะวันออก (EPCO) ซึ่งประกอบธุรกิจโรงพิมพ์และพลังงานทดแทน
จาก
ถึง
หุ้น
Select...
หัวข้อ
Select...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

อ่านต่อ

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุ้กกี้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา  อ่านเพิ่มเติม

X