APM ร่วมนำเสนอข้อมูล PAS เพื่อเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์กัมพูชา

96

Mr.Chiv Chan Sophal (กลาง) ผู้อำนวยการ  การท่าเรือสีหนุวิลล์ (Port Autonomous of Sihanouk Ville : PAS) ประเทศกัมพูชา พร้อมด้วย Mr.Seng Chan Thoeun (คนที่ 4 จากซ้าย) กรรมการบริหาร จาก SBI Royal Securities กัมพูชา ในฐานะผู้รับประกันการจัดจำหน่าย คุณโกสินทร์ เจือศิริภักดี (คนที่ 3 จากซ้าย) Senior Vice President บล.ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) และ คุณสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม (คนที่ 4 จากขวา) ประธานกรรมการ บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด (APM) เข้าร่วมนำเสนอข้อมูลในการ IPO ของ PAS เพื่อเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์กัมพูชา (CSX) ต่อกองทุน Phillip Capital ที่ประเทศสิงคโปร์ เมื่อเร็วๆ นี้

ที่มา : บริษัท ธามดี พลัส จำกัด ในนาม บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด
โดย : ธิดารัตน์ เห็นพร้อม