’AMA – AU – SRICHA’ ติด Cash Balance เริ่ม 4ม.ค.-10ก.พ.60

450

ทันหุ้น – ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศ ‘AMA – AU – SRICHA’ ใช้เกณฑ์ Cash Balance เริ่ม 4 ม.ค. – 10 ก.พ.2560

 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ประกาศหลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขายระดับ 1 : Cash Balance ประกอบด้วย 1. บริษัท อาม่า มารีน จำกัด (มหาชน) หรือ AMA 2. บริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน) หรือ AU

และ 3. บริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SRICHA วันเริ่มต้น 4 ม.ค. 2560 และ วันสิ้นสุด 10 ก.พ. 2560

 

หมายเหตุ :
1. Cash Balance หมายความว่า สมาชิกต้องดำเนินการให้ลูกค้าซื้อหลักทรัพย์ด้วยบัญชี cash balance เท่านั้น โดยลูกค้าต้องวางเงินสดไว้ล่วงหน้ากับสมาชิกเต็มจำนวนก่อนซื้อหลักทรัพย์

2. ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย หมายความว่า ห้ามสมาชิกใช้หลักทรัพย์เป็นหลักประกันในการคำนวณเป็นวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์ (ในทุกประเภทบัญชี)

3. ห้าม Net settlement หมายความว่า ห้ามสมาชิกหักกลบราคาค่าซื้อกับราคาค่าขายหลักทรัพย์เดียวกันในวันเดียวกัน (ซื้อและขายหลักทรัพย์เดียวกันในวันเดียวกัน ค่าขายคืนเป็นวงเงินในวันทำการถัดไป)

ทั้งนี้ ปัจจัยที่ใช้ในการพิจารณาหลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย คือ อัตราหมุนเวียนการซื้อขาย (Turnover ratio) มูลค่าการซื้อขาย และราคาซื้อขายที่ไม่สอดคล้องกับปัจจัยพื้นฐาน เช่น P/E Ratio เป็นต้น

 

 
ที่มา : www.set.or.th
โดย : พัทธ์ธีรา ศรีพีรพงศ์