AEC Hightlight

SME Development Bank สัมมนา “เติมเงินทุน SMEs มุ่งสู่มาตรฐาน...

นายมงคล  ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Development Bank หรือ ธพว.) เป็นประธานพิธีเปิดงานสัมมนา “เติมเงินทุน SMEs มุ่งสู่มาตรฐาน เทคโนโลยี 4.0”  โด...

กระดาษข่าว AEC

TMB Analytics เผยความเชื่อมั่น SME ครึ่งปีแรกทรงตัว ชี้เถ้าแ...

ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ ทีเอ็มบี เผยความเชื่อมั่นของธุรกิจ SME ครึ่งปีแรกยังทรงตัวเหตุราคาสินค้าเกษตรอยู่ในระดับต่ำ กดกำลังซื้อและภาวะเศรษฐกิจซึมยาว แนะผู้ประกอบการพลิกโฉมธุรกิจเป็นมืออาชีพเพื่อปรับตัว...

Weekly Statistics