AAV ผ่านการตรวจสอบตามมาตรฐาน ICAO พร้อมรับมอบใบรับรองผู้ดำเนินการเดินอากาศใหม่

30

นายจุฬา สุขมานพ ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย และ นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม มอบใบรับรองผู้ดำเนินการเดินอากาศใหม่ (AOC Re-certification) ตามมาตรฐาน ICAO จากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ให้กับสายการบินไทยแอร์เอเชีย โดยมีนายธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายการบินไทยแอร์เอเชีย เป็นผู้รับมอบ

ที่มา : ฝ่ายสื่อสารองค์กร สายการบินแอร์เอเชีย
โดย : ธิดารัตน์ เห็นพร้อม