ต่างชาติขายสุทธิ 1,524.96 ล้านบาท

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 3 ธ.ค. 2562

หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 6,649.03 15.10 4,948.55 11.24 1,700.48
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 6,458.84 14.67 7,336.16 16.66 -877.32
นักลงทุนต่างประเทศ 18,161.07 41.25 19,686.03 44.72 -1,524.96
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 12,753.51 28.97 12,051.71 27.38 701.79

มูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 – 3 ธ.ค. 2562

หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 16,075.96 16.27 13,869.06 14.04 2,206.90
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 15,244.23 15.43 17,197.25 17.41 -1,953.01
นักลงทุนต่างประเทศ 38,925.42 39.41 42,801.90 43.33 -3,876.48
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 28,533.34 28.89 24,910.75 25.22 3,622.60

มูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. – 3 ธ.ค. 2562

หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 1,383,494.50 11.52 1,354,038.17 11.27 29,456.34
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 1,640,671.97 13.66 1,625,878.11 13.54 14,793.87
นักลงทุนต่างประเทศ 5,012,372.53 41.73 5,037,006.43 41.93 -24,633.90
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 3,975,447.93 33.10 3,995,064.23 33.26 -19,616.30

รายงาน : ธิดารัตน์ เห็นพร้อม
อย่าลืมกดถูกใจ(Like)http://Facebook : ทันหุ้น
กดติดตาม (subscribe)Youtube : ทันหุ้น
www.thunhoon.com