พลิกชะตาคว้าโอกาสจากตลาดทุน

ประโยชน์ของการลงทุนนั้นมีมากมาย เช่น ทำให้เราไม่ต้องทำงานหนักไปตลอดชีวิต ทำให้เราไม่ต้องเป็นกังวลในเรื่องเงิน ไม่ต้องพึ่งพาคนอื่นหรือเป็นภาระของคนอื่น เมื่อเราเริ่มลงทุนประตูแห่งอิสรภาพทางการเงินย่อมเปิดออก การลงทุนจะเป็นเรื่องง่ายมาก และไม่มีความเสี่ยงเลยถ้าเรามีความรู้เพียงพอ การลงทุนมีมากหมายหลายช่องทาง เลือกการลงทุนที่เหมาะกับเราแล้วศึกษาเรียนรู้เพื่อสร้างความมั่งคั่งร่ำรวยที่ตรงกับความต้องการของเรา แล้วเริ่มลงมือทำ เพื่อสร้างอิสรภาพในชีวิตต่อไป

การลงทุนในตลาดหุ้นดูจะกลายเป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่ให้ความสนใจ เพราะอาจเล็งเห็นถึงว่าเป็นการลงทุนที่ได้ผลตอบแทนสูงในระยะเวลาอันสั้น  สร้างเศรษฐีใหม่เกิดขึ้นมาเพียงชั่วข้ามคืนมามากมายหลายคน แต่จะมีสักกี่คนที่รู้จักและศึกษาการลงทุนในตลาดหุ้นอย่างเข้าถึง รู้ลึก รู้แจ้งเห็นจริง ไม่ใช่เพียงการเล่นหุ้นที่ซื้อที่คนอื่นบอกมา ว่าตัวไหนกำลังมีกระแสข่าวสารที่กำลังมาแรง แต่ไม่ได้คิด พิจารณาไตร่ตรองถึงพื้นฐานของหุ้นตัวนั้นๆเลย

สำหรับการลงทุนในหุ้นก็เหมือนกับการทำธุรกิจ เราต้องศึกษาพื้นฐานบริษัทของหุ้นแต่ละตัวที่จะลงทุนให้ดี ต้องประเมินรู้ทิศทาง ดูแนวโน้ม ความเป็นไปได้ในอนาคตของธุรกิจและมองภาพให้ออก แต่ก็ต้องยอมรับครับว่าการลงทุนในหุ้นนั้นมีความเสี่ยงสามารถสร้างกำไรและขาดทุนให้กับเราได้

ดังนั้นการเล่นหุ้นจำต้องมีการศึกษาค้นคว้าเรียนรู้วิธีการลงทุนที่ถูกต้อง สิ่งสำคัญสำหรับนักลงทุนที่จะประสบความสำเร็จได้ ต้องมีสติ วิเคราะห์ปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อการลงทุนบนเหตุผลรองรับได้และไม่ให้อารมณ์มาอยู่เหนือการตัดสินใจซื้อหรือขายหุ้นของเรา รวมถึงต้องมีวินัย ปฏิบัติตามสิ่งที่เรากำหนดไว้อย่างเคร่งครัด และไม่ให้ความโลภกับความคาดหวังผลตอบแทนที่มากเกินจริงที่ยอมรับได้มากระทบต่อการลงทุน

อย่างไรก็ดี การลงทุนโดยไม่มีความรู้ ถือเป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงมากเพราะในตลาดหุ้นนั้นล้วนมีกับดักมากมายที่รอให้เราเข้าไปติดจนสร้างความเสียหายต่อพอร์ตการลงทุน การเรียนรู้ศึกษาข้อมูลข่าวสาร อย่างเข้าใจให้ดีพอ เพราะบางครั้งหากคุณไม่ศึกษาก่อนให้รู้แจ้งเห็นจริง สิ่งที่คุณทำผิดพลาดไปอาจจะสร้างความเสียหายจนคุณเข็ดขยาดกับการเล่นหุ้นไปเลยก็ได้  และที่สำคัญการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยง  ยิ่งผลตอบแทนมาก ความเสี่ยงก็ยิ่งสูงนั่นเป็นเรื่องธรรมดาของการลงทุนในตลาดหุ้น เพียงแต่ก่อนที่จะตัดสินใจซื้อหรือขายหุ้นนั้นได้ทำการพิจารณาและศึกษาอย่างดีพอแล้วหรือไม่ หากดีพอก็ไม่จำเป็นต้องวิตก ตกใจหากการลงทุนนั้นไม่เป็นไปตามที่คาดก็สามารถตัดสินใจป้องกันความเสียหายได้อย่างรวดเร็วและหากเป็นไปตามที่คาดก็เพียงแค่รอคอยตักตวงผลกำไรคืนกลับที่งดงามนั้นได้

คำกล่าวที่ว่า “รู้เขา รู้เรา รบร้อยครั้งชนะร้อยครั้ง” ยังคงใช้ได้เสมอ แม้ในสนามหุ้นก็เช่นกัน ถ้าเราเตรียมตัวเองให้พร้อม และมีการศึกษาตลาด ศึกษาตัวหุ้น รวมถึงเข้าใจพฤติกรรมของนักลงทุนในตลาดหุ้น ตลอดจนคาดการณ์แนวโน้มได้ โอกาสที่เราจะทำกำไรจากการเล่นหุ้นก็มีมากขึ้นเช่นกันครับ ในตลาดหุ้นยามนี้ถึงแม้ว่าโดยภาพรวมจะยังคงมีความผันผวนอยู่ ตลาดยังขาดปัจจัยชี้นำที่จะทำให้เดินหน้าต่อไปได้ในระยะสั้น  แต่ราคาหุ้นที่มีพื้นฐานดีแข็งแกร่ง มีอนาคตที่ดี หลายๆตัวมีราคาที่ถูกลงอย่างมาก หากเราสามารถประเมินให้รู้ถึงมูลค่าที่แท้จริงในอนาคตได้ว่ายังมากกว่ามูลค่าที่เป็นอยู่ในขณะนี้นั้น ก็ไม่จำเป็นต้องวิตกกังวลกับความไม่แน่นอนของตลาดในภาพรวมตอนนี้ เพราะถึงอย่างไรในระยะกลางถึงยาวก็ยังคงเชื่อมั่นว่าตลาดหุ้นบ้านเรายังคงมีอนาคตที่สดใส ที่พร้อมจะขับเคลื่อนเดินหน้าต่อไปได้อย่างแน่นอนครับ

สรุปได้ว่าการที่เราต้องการอิสรภาพทางการเงินด้วยการลงทุนในตลาดหุ้นนั้นสามารถทำได้ เพียงแต่เราต้องตอบตัวเองให้ได้ว่าเรามีความรู้ที่ชัดแจ้ง รู้จริงและเข้าใจในเรื่องตลาดหุ้นเพียงพอที่จะสร้างเกราะป้องกันต่อเงินลงทุนของเราได้หรือไม่ และพร้อมที่จะกอบโกยความมั่งคั่ง จากตลาดทุนแห่งนี้ออกไปได้อย่างไร