PSH คว้ารางวัลเกียรติยศ “หุ้นยั่งยืน” ต่อเนื่อง 4 ปีซ้อน

พฤกษา โฮลดิ้ง คว้ารางวัลเกียรติยศ ThailandSustainability Investment (THIS)” หรือ “หุ้นยั่งยืน” ในงาน “SET Awards 2019” จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อประกาศเกียรติคุณและเชิดชูในฐานะเป็นองค์กรที่มีการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน มีการใส่ใจด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environment, Social, Governance: ESG) อย่างต่อเนื่องติดต่อกัน 4 ปีซ้อน โดยมี นางสาวอังคณา ลิขิตจรรยากุล รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาดองค์กรกลุ่ม  บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนบริษัทฯ รับมอบในครั้งนี้ รางวัลนี้นับเป็นเครื่องการันตีถึงความใส่ใจในการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักบรรษัทภิบาล ตลอดจนมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมไปถึงการใส่ใจด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน

 

รายงาน : ธิดารัตน์ เห็นพร้อม
อย่าลืมกดถูกใจ(Like)http://Facebook : ทันหุ้น
กดติดตาม (subscribe)Youtube : ทันหุ้น
www.thunhoon.com