ต่างชาติขายสุทธิ 2,351.52 ล้านบาท

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 2 ธ.ค. 2562

หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 9,426.93 17.22 8,920.51 16.29 506.42
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 8,785.39 16.04 9,861.09 18.01 -1,075.70
นักลงทุนต่างประเทศ 20,764.35 37.92 23,115.87 42.22 -2,351.52
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 15,779.83 28.82 12,859.03 23.48 2,920.80

มูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 – 2 ธ.ค. 2562

หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 9,426.93 17.22 8,920.51 16.29 506.42
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 8,785.39 16.04 9,861.09 18.01 -1,075.70
นักลงทุนต่างประเทศ 20,764.35 37.92 23,115.87 42.22 -2,351.52
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 15,779.83 28.82 12,859.03 23.48 2,920.80

มูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. – 2 ธ.ค. 2562

หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 1,376,845.47 11.50 1,349,089.62 11.27 27,755.85
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 1,634,213.13 13.65 1,618,541.95 13.52 15,671.19
นักลงทุนต่างประเทศ 4,994,211.46 41.73 5,017,320.40 41.92 -23,108.95
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 3,962,694.42 33.11 3,983,012.52 33.28 -20,318.10

รายงาน : ธิดารัตน์ เห็นพร้อม
อย่าลืมกดถูกใจ(Like)http://Facebook : ทันหุ้น
กดติดตาม (subscribe)Youtube : thunhoon V.I.P
www.thunhoon.com