ทิพยประกันภัย พาเรียนรู้ Catastrophe Model บริหารเสี่ยง…ภัยพิบัติ

TIP พาสื่อมวลชนสายประกันภัย เรียนรู้ต้นแบบ Catastrophe Model ของ เอออน สำนักงานใหญ่ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น พร้อมรับฟังการบรรยายพิเศษบริหารความเสี่ยงในส่วนของภันพิบัติ การประเมิน และวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกิดขึั้นในอนาคตอย่างมีระบบ เพื่อไม่ให้กระทบต่อฐานะการเงินความมั่นคงของบริษัทประกันภัย

ดร.สมพร สืบถวิลกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อม คุณวิชชุดา ไตรธรรม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ TIP นำสื่อมวลชนสายประกันภัย เข้าเยี่ยมชมบริษัท เอออน สำนักงานใหญ่ ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 เพื่อศึกษาวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งขึ้นชื่อได้ว่าเป็นประเทศที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติสูงสุดในทวีปเอเชีย

ซึ่งในการนี้ คุณคัตสึยะ ทานิมิซึ ประธาน บริษัท เอออน รีอินชัวรันส์ โซลูชั่น (ประเทศญี่ปุ่น) จำกัด พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานประกันภัยต่อภาค Analytics ได้ให้การต้อนรับและบรรยายในหัวข้อ

“มหันตภัยในประเทศญี่ปุ่น และนวัตกรรมการบริการจัดการความเสี่ยง” เพื่อให้ความรู้แก่คณะ ในการนำไปปรับใช้เพื่อยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการประกันภัยในประเทศไทยให้ดียิ่งขึ้น ณ ห้องประชุม B สำนักงานใหญ่ บริษัท เอออน ญี่ปุ่น เมือง ชิโยดะ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

ในการบรรยายภายใต้หัวข้อ “มหันตภัยในประเทศญี่ปุ่น และนวัตกรรมการบริการจัดการความเสี่ยง” ผู้บรรยาย คุณโอริโอล กัลปาล เรบูล หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์ บริษัท เอออน รีอินชัวรันส์ โซลูชั่น (ประเทศญี่ปุ่น) จำกัด ให้นำเสนอถึงความรุนแรงของมหันตภัยในประเทศญี่ปุ่นที่สร้างความเสียหายทั้งจากพายุไต้ฝุ่น มหันตภัยที่ร้ายแรง อาทิ ไต้ฝุ่นเจบี ในปี 2561ที่สร้างความเสียหายต่อการประกันภัยถึง 960 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และไต้ฝุ่นฮากิบิสในช่วงเดือนที่ผ่านมาที่ค่าความเสียหายยังเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆในปัจจุบัน

ทางด้านแผ่นดินไหว ญี่ปุ่นประสบกับความเสียหายจากไต้ฝุ่นโทโฮคุ ในปี 2554 มากถึง 16,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ นอกจากนี้แผ่นดินไหวคุมาโมโต้ ในปี 2559 ยังสร้างความเสียหายต่อการประกันภัยถึง 506 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ความเสียหายนี้ส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วน ทั้งประชาชน พื้นที่เศรษฐกิจ และการโทรคมนาคมของประเทศ เช่น สนามบินคันไซ และรถไฟชินคันเซ็น ที่ต้องหยุดชะงักตามไปด้วย

คุณโอริโอล ยังได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการบริหารจัดการความเสี่ยงในประเทศญี่ปุ่นที่มักเผชิญมหันตภัยที่สร้างความเสียหายอย่างรุนแรงต่อเนื่อง เป็นที่ทราบกันดีว่าประเทศญี่ปุ่นสามารถฟื้นตัวจากภัยพิบัติได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะบริษัทประกันภัยในประเทศญี่ปุ่นที่แม้จะประสบกับความเสียหายจากมหันตภัยใหญ่ๆบ่อยครั้ง กลับสามารถบริการจัดการความเสี่ยงได้อย่างยอดเยี่ยมและสามารถเติบโตธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง กลยุทธ์ในการบริหารจัดการได้แก่ การใช้นวัตกรรมด้านการทำโมเดลลิ่งเพื่อประเมินความเสี่ยงภัยธรรมชาติอย่างแม่นยำ การจัดการประกันภัยต่อที่เหมาะสม และการบริหารจัดการทุน

ผู้บรรยาย คุณซายากะ โอชิ หัวหน้าแผนกการสร้างแบบจำลองภัยพิบัติ บริษัท เอออน รีอินชัวรันส์ โซลูชั่น (ประเทศญี่ปุ่น) จำกัด ได้แนะนำเทคโนโลยีที่ใช้ในการประเมินความเสียหาย หรือ Catastrophe Model โปรแกรมต่างๆ ได้แก่ RMS, AIR, CoreLogic, และ Aon Impact Forecasting ที่มีมากว่า 24 ปี

ทั้งนี้บริษัทประกันภัยต่าง ๆ ในประเทศญี่ปุ่นได้เก็บข้อมูลที่อยู่ของผู้รับประกันภัยแต่ละรายอย่างละเอียดถึงระดับละติจูด ลองจิจูด ปีที่ก่อสร้าง และจำนวนชั้นของอาคาร และใช้โปรแกรมเหล่านี้เพื่อประเมินความเสี่ยงที่เหมาะสมกับการกระจายตัวทางความเสี่ยงในแต่ละพื้นที่การรับประกันภัยของบริษัท เมื่อประเมินความเสี่ยงต่อภัยต่างๆได้อย่างแม่นยำแล้ว ทางบริษัทประกันภัยในประเทศญี่ปุ่นจะวางกลยุทธ์ในการจัดโครงสร้างโปรแกรมการประกันภัยต่อไปยังต่างประเทศเพื่อป้องกันความเสียหายอย่างรุนแรงในอนาคตโดยการกระจายความเสี่ยง

โดยในประเทศญี่ปุ่นภาครัฐมีการกำหนดให้แต่ละบริษัทซื้อประกันภัยต่อขั้นต่ำที่ค่าความเสียหาย 1 ใน 200 ปี ซึ่งทำให้คุ้มครองถึงอัตราความเสียหายได้ถึงร้อยละ 99.5%

และสำหรับบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้มีการเริ่มใช้นวัตกรรมในการบริหารความเสี่ยงด้านมหันตภัยหรือ Catastrophe Model แบบเดียวกับที่ญี่ปุ่นใช้แล้ว โดยการประเมินความเสี่ยงภัยน้ำท่วมจากโปรแกรม Aon Impact Forecasting และแผ่นดินไหวจากโปรแกรม AIR สื่อให้เห็นว่าทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)ให้ความสำคัญกับนวัตกรรม การบริการจัดการความเสี่ยงภัยธรรมชาติอย่างแท้จริง

รายงาน : อรุณ พงษ์พิชิต
อย่าลืมกดถูกใจ(Like)http://Facebook : ทันหุ้น
กดติดตาม (subscribe)Youtube : thunhoon V.I.P
www.thunhoon.com