TRITNศาลตัดสิน บริษัทย่อยชนะคดี รับเงินคืน120ล้าน

ทันหุ้น –TRITN เผยศาลพิพากษาให้บมจ.ไทรทัน เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น (TTEC) ชนะคดีเรียกร้องเงินมัดจำคืนจำนวน 120 ล้านบาท จากกลุ่มสยามพลังงานทดแทน

นายเชิดศักดิ์ กู้เกียรตินนัท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชนป หรือ TRITN เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากบริษัท ลูเซนท์ เอ็นเนอร์จี จำกัด (Lucent) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ของ บมจ.ไทรทัน เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น (TTEC) ที่เป็นบริษัทย่อยของ TRITN ได้ยื่นฟ้องคดีต่อศาลแพ่งเพื่อเรียกร้องเงินมัดจำคืน จำนวน 120,000,000 บาท เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562 ในคดีหมายเลขดำที่ พ.510/2562

ทั้งนี้ Lucent อยู่ในฐานะโจทก์ ขณะที่มีบริษัท สยามพลังงานทดแทน จำกัด เป็นจำเลยที่ 1, บริษัท ประสงค์ธรรม จำกัด จำเลยที่ 2, บริษัท ตระกูลพาณิชย์มุกดาหาร (1991) จำกัด จำเลยที่ 3, นายสมฤกษ์ ภูมิไธสง จำเลยที่ 4, นางสาวปวิมล เจริญสุข จำเลยที่ 5, นายสุระเดช บำรุงนอก จำเลยที่ 6, นายไพโรจน์ ประเสริฐยิ่ง จำเลยที่ 7, นายอรรถกร เพ็งไธสง จำเลยที่ 8 และนายเฉลิมวุธ ปัญญาสวัสดิ์ จำเลยที่ 9 นั้น

*รับเงินมัดจำคืน 120 ล้าน

บัดนี้ เสร็จสิ้นการดำเนินกระบวนการพิจารณาในศาลชั้นต้นแล้ว โดยเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ศาลชั้นต้นได้พิพากษาให้จำเลยทั้ง 9 ร่วมกันชำระเงิน จำนวน 60 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ย 7.5% ต่อปีของเงินต้นดังกล่าวนับตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2559 และร่วมกันชำระเงินจำนวน 60 ล้านบาท นับแต่วันที่ 22 เมษายน 2559 เป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ รวมทั้งให้จำเลยทั้ง 9 ร่วมกันใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์ โดยกำหนดค่าทนายความ 90,000 บาท เฉพาะค่าขึ้นศาลให้ใช้แทนเท่าทุนทรัพย์ที่โจทก์ชนะคดี คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

ทั้งนี้ ศาลกำหนดคำบังคับให้จำเลยทั้ง 9 ปฏิบัติตามคำพิพากษาภายใน 30 วัน หากไม่ปฏิบัติตามอาจถูกยึดทรัพย์ ถูกจับ จำขัง และบังคับคดีตามกฎหมายต่อไป อย่างไรก็ตาม ในขณะนี้คำพิพากษาดังกล่าวยังไม่ถึงที่สุด โดยจำเลยทั้ง  9 คงมีสิทธิอุทธรณ์คำพิพากษาต่อศาลอุทธรณ์ภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนดต่อไปได้