กกพ.ชี้แผนPDPชัดธ.ค.นี้ RATCH-BGRIMชิงเค้กก๊าซ

ทันหุ้น—กกพ.คาดธ.ค.นี้ จะได้ข้อสรุปการปรับปรุงแผนPDPปี 2018 แย้มBGRIM -RATCH สนใจขอใบอนุญาตนำเข้าก๊าซธรรมชาติ โดยอยู่ระหว่างปรับกฎระเบียบ กกพ.ตั้งยุทธศาตร์5ปี (2563-2567) ลงทุน5 พันล้านบาท เพื่อพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน พร้อมส่งเสริมการแข่งขัน

นางสาวนฤภัทร อมรโฆษิต เลขาธิการสำนักงานคณะ กรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) เปิดเผยว่า เดือนธันวาคมนี้จะได้เห็นความชัดเจนในการปรับปรุงแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าประเทศ พ.ศ.2561-2580 (PDP 2018) ทั้งในเรื่องการทิศทางพลังงานจะเน้นไปยังพลังงานส่วนใดเพื่อให้เกิดการสนองตอบทิศทางพลังงานของประเทศไทยมากที่สุด ซึ่งทางคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.)จะมีการประชุมในเดือนธันวาคมเพื่อสรุปความชัดเจน

RATCH-BGRIMขอนำเข้าก๊าซ

นอกจากนี้ภายหลังจากที่มีมติของกพช.เรื่องแนวทางการส่งเสริมการแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติ ปัจจุบันมีบริษัทให้ความสนใจจำนวนมาก เช่น บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BGRIM และ บริษัท ราช กรุ๊ปจำกัด (มหาชน) หรือ RATCH ได้ให้ความสนใจที่จะขอใบอนุญาตเป็นผู้นำเข้าก๊าซธรรมชาติในลักษณะเช่นเดียวกับที่ทางกฟผ. ต้องการ แต่อย่างไรก็ตามเบื้องต้นจะต้องรอดูการจัดหาและขนส่งของทาง กฟผ. เพื่อจะเป็นแนวทางปรับแก้ไขหลักเกณฑ์ให้สอดคล้องกับรูปแบบการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน

ส่วนโครงการโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรมที่ก่อนหน้านี้มีการคัดเลือกได้แล้ว 37 เมกะวัตต์ ซึ่งขณะนี้มีบริษัทที่จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ(COD)เข้าระบบแล้ว 1 บริษัท คือ บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์แอนด์พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)หรือWHAUP อีกทั้งยังมีอีก2-3โรงไฟฟ้า ที่จะทยอยแล้วเสร็จ

ส่วนกรณีที่ราคาน้ำมันและราคาก๊าซในตลาดโลกลดลง และจะมีผลต่อต้นทุนด้านพลังงาน และจะส่งผลให้ค่าไฟฟ้า (Ft)​ในปี 2563 ลดลงหรือไม่นั้น เบื้องต้นยังไม่สามารถระบุได้ แต่อย่างไรก็ตามยืนยันว่าค่าไฟฟ้า (Ft)​ ในเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน ปี2563 จะไม่มีการปรับขึ้นในขณะนี้

*ตั้งงบ5ปีลงทุน5พันล้านบาท

ขณะที่แผนยุทธศาสตร์การกำกับกิจการพลังงาน ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2563 – 2567) ได้มีการตั้งงบประมาณดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ มีวงเงินงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์ จำนวนทั้งสิ้น 5,000 ล้านบาท โดยงบประมาณส่วนใหญ่จะเป็นการดำเนินงานตามกลยุทธ์พัฒนาระบบการกำกับ

สำหรับแผนยุทธศาตร์กกพ.มีเป้าหมาย ทั้งสร้างความเชื่อถือต่อการดำเนินงานของ สำนักงาน กกพ. ไม่ต่ำกว่า 60% (2) ผู้ใช้บริการมีความพอใจต่อคุณภาพบริการ ไม่ต่ำกว่า 80%และมาตรฐานคุณภาพบริการไฟฟ้าไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด รวมทั้งคุณภาพไฟฟ้าไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด

(3) กำกับการส่งเสริมการแข่งขันได้ตามแผนปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน(4) ประกาศหลักเกณฑ์ข้อกำหนดการใช้หรือเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าแก่บุคคลที่สามภายในปี 2564(5) ผู้ประกอบกิจการพลังงานร้อยละ 100 มีแผนเพิ่มประสิทธิภาพการประกอบกิจการพลังงาน(6) ผู้ใช้พลังงาน ชุมชนท้องถิ่น ประชาชน และผู้รับใบอนุญาตมีความพอใจต่อกระบวนการสนับสนุนการมีส่วนร่วมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70

(7) ผู้ประกอบการที่ได้รับการเผยแพร่ความรู้ในการใช้ทรัพยากรในการประกอบกิจการ100%(8) ผู้ประกอบการได้รับการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการใช้พลังงานหมุนเวียนในการประกอบกิจการไฟฟ้าที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 100%(9) ระบบการปฏิบัติงานของสำนักงาน กกพ. มีมาตรฐานสากล และ(10) ระบบฐานข้อมูลสำหรับการกำกับกิจการพลังงานของสำนักงาน กกพ. เป็นศูนย์ข้อมูลด้านการกำกับกิจการพลังงานแห่งชาติ