TCAP ปันผลพิเศษ…คาดราคาโตกระโดด เคาะเป้า 65 บาท

ปัจจุบัน TCAP ซื้อขายอยู่ที่ P/BV ณ สิ้นปี 2563 ที่ 0.8 เท่า และคาดว่าเงินปันผลปกติจะอยู่ที่ 5.5% ในปี 2563 แต่เราให้คำแนะนำ “ซื้อเก็งกำไร” เนื่องจากบริษัท มีแผนขายหุ้น 51% ในธนาคารธนชาตให้แก่ TMB ในไตรมาส 4/2562 เราคาดว่าจะทำให้ TCAP สามารถเงินปันผลพิเศษ 4.0 บาทต่อหุ้น อย่างที่บริษัทประกาศไว้ต้นปีหน้า และมีการซื้อหุ้นคืน 5 พันล้านบาทใน 2/2563 หนุนราคาหุ้นปรับสูงขึ้นเงินสดจากการขาย TBANK เพื่อรองรับธุรกิจใหม่ TCAP ซึ่งคาดว่าจะได้รับเงินสดถึง 8.5 หมื่นล้านบาท จากการขายหุ้น 51% ของ TBANK แก่ TMB โดยเงินสดใหม่ 4.5 หมื่นล้านบาท จะถูกย้ายไปซื้อTMB หลังจากควบรวมกิจการ อีก 1.5 หมื่นล้านบาท จะไปเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม หากแต่ผู้บริหารไม่ได้ลงรายละเอียดมากนักถึง

การเพิ่มเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้น เงินสดอีก 1.2 หมื่นล้านบาท จะถูกจัดสรรเพื่อซื้อหุ้นใน บริษัทที่ถือโดย ธนาคาร Nova Scotia จากการซื้อหุ้น TCAP น่าจะมีเงินสดคงเหลือในมือประมาณ 1.3 หมื่นล้านบาท เงินปันผลพิเศษหลังการขายและการซื้อคืนหุ้นผู้บริหารมีแผนที่จะจัดสรรส่วนที่เหลืออีก 1.3 หมื่นล้านบาท เป็นเงินปันผลพิเศษ 4.00 บาทต่อหุ้น ในไตรมาส 1/2563 และโครงการซื้อหุ้นคืน 5 พันล้านบาทซึ่งมีเป้าหมายที่จะได้หุ้น TCAP สูงถึง 97 ล้านหุ้น หาก TCAP ขาย TBANK ได้ 51% ในไตรมาส 4/2562 ตามแผนที่วางไว้เราคาดว่าราคาหุ้นของTCAP จะเติบโตก้าวกระโดดได้เราให้คำแนะนำ “ซื้อเก็งกำไร”’