จับตา TCAP-TISCO

TCAP

Resistance 56.00-58.00
Support 54.50 -55.00

แนะนำซื้อเก็งกำไร ราคาแกว่งตัวในกรอบ sideway เหนือแนวรับตรงเส้น EMA200 ที่ค่อนข้างแกร่ง แนะนำ ทยอยซื้อ โดยมีแนวรับ 54.50 -55.00 บาทและแนวต้านที่ 56.00 บาท หากผ่านได้เก็งกำไรยังแนวต้านถัดไป 58.00 บาท Stop Loss หากราคาปรับตัวลงต่ำกว่า 54.00 บาท

ลักษณะธุรกิจ

เป็นบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ซึ่งบริษัทในกลุ่มธนชาตแบ่งประเภทการประกอบธุรกิจออกเป็น 2 กลุ่ม 1) ธุรกิจทางการเงิน ซึ่งประกอบด้วย ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจประกัน ธุรกิจให้เช่าซื้อ และธุรกิจลีสซิ่ง 2) ธุรกิจสนับสนุน ซึ่งประกอบด้วย ธุรกิจโบรกเกอร์ ธุรกิจบริการ และธุรกิจการพัฒนาฝึกอบรม

TISCO

Resistance  99.50-100.00
Support 95.00 – 96.00

แนะนำซื้อเก็งกำไร ราคาเคลื่อนตัวในกรอบ sideway มีโอกาสปรับตัวลงสู่แนวรับ 95.00 – 96.00 บาท แนะนำ รอทยอยสะสมเมื่อยย่อตัว โดยมีแนวต้าน 99.50 -100.00 Stop Loss หากราคาปรับตัวลงต่ำกว่า 94.25 บาท

ลักษณะธุรกิจ บริษัทประกอบธุรกิจการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ของกลุ่มธุรกิจทางการเงินทิสโก้ โดยมีธนาคารทิสโก้เป็นหลัก ซึ่งได้รับอนุมัติให้เป็นธนาคารพาณิชย์เต็มรูปแบบ ปัจจุบันให้บริการทางด้านการเงินอันประกอบด้วย บริการสินเชื่อลูกค้ารายย่อยและสินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม บริการสินเชื่อพาณิชย์ธนกิจ บริการเงินฝากรายย่อย บริการลูกค้าธนบดีธนกิจ บริการตัวแทนขายประกันผ่านธนาคาร บริการจัดการการเงิน และบริการคัสโตเดียน