เจาะคัมภีร์ หุ้นแห่งอนาคต

สัมมนารวมพลคนทันหุ้น ช่วงที่2

"เจาะคัมภีร์ หุ้นแห่งอนาคต"

กับ คุณ ธีรวุฒิ กานต์นิภากุล
ผู้อำนวยการ Equity Derivative
บล.ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย)

คุณ สิทธิพร เจนในเมือง
ผู้อำนวยการ ฝ่ายที่ปรึกษาการลงทุน
บล.ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย)

คุณ เอกภาวิน สุนทราภิชาติ
ผู้อำนวยการ ฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน
สายงานวิจัย บล.ไทยพาณิชย์

และ คุณ มงคล พ่วงเภตรา
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์
กลยุทธ์การลงทุน บล.เคทีบี (ประเทศไทย)

สัมมนารวมพลคนทันหุ้น
วันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2562
ณ หอประชุมมหิศร อาคารไทยพาณิชย์ปาร์ค
ธนาคารไทยพาณิชย์สำนักงานใหญ่

เกาะติดทุกประเด็นเด็ดและข่าวสารการลงทุนจากทางทันหุ้นได้ที่
Facebook Fanpage ทันหุ้น https://www.facebook.com/Thunhoonofficial/
และ เว็ปไซต์ ทันหุ้น https://www.thunhoon.com/