TEAMG มอบทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2562/2 ให้ 11 โรงเรียน จ.นครนายก-นครสวรรค์

มูลนิธิกลุ่มทีมรวมใจ ร่วมกับทีม กรุ๊ป จัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนและสถานศึกษาที่ทีมกรุ๊ป ให้การอุปถัมภ์มาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 14 ในจังหวัดนครนายก และนครสวรรค์

ทีมกรุ๊ป ร่วมกับมูลนิธิกลุ่มทีมรวมใจ จัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษา สำหรับปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 2 ให้แก่นักเรียนและสถานศึกษา ที่ทีมกรุ๊ปให้การอุปถัมภ์ 11 แห่ง ในจังหวัดนครนายก 4 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนวัดท่าด่าน โรงเรียนวัดท่าชัย โรงเรียนวัดวังยายฉิม และโรงเรียนวัดหุบเมย จังหวัดนครสวรรค์ 5 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนวิชาวดี โรงเรียนนครสวรรค์ โรงเรียนวัดเขามโน โรงเรียนวัดมะเกลือ โรงเรียนศรีสวรรค์สังฆาราม โดยจัดแบ่งออกเป็นคณะ นำโดย ดร.ประเสริฐ ภัทรมัย ประธานกรรมการบริหาร และนายชวลิต จันทรรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นำคณะผู้บริหารและพนักงานไปมอบทุนแก่นักเรียนรวมจำนวนทั้งสิ้น 155 คน เมื่อวันที่ 21 และ 25 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา โดยกิจกรรมมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 25 จากการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 14

ในการนี้ยังได้มอบรางวัลเงินทุนการศึกษาและใบประกาศเกียรติคุณ ให้แก่นักเรียนผู้ชนะการประกวดกิจกรรมการประกวดภาพวาดเยาวชน ระดับประถมศึกษา (ป.4-6) ในหัวข้อ “พลังงานทดแทนจากมุมมองของเยาวชน” ด้วย โดยกลุ่มจังหวัดนครสวรรค์ รางวัลที่ 1 ได้แก่ ด.ช.กิตติภณ จันดี โรงเรียนวัดเขามโน รางวัลที่ 2 ด.ช.ทรงพล ช่อม่วง โรงเรียนวัดบ้านมะเกลือ และรางวัลชมเชย ด.ญ.วราภรณ์ นุกรรัมย์ โรงเรียนวิชาวดี กลุ่มจังหวัดนครนายก รางวัลที่ 1 ด.ญ.ธนิศา เขียวขำ โรงเรียนวัดท่าด่าน รางวัลที่ 2 ด.ญ.กัญญา มูลเสถียร โรงเรียนวัดท่าชัย และรางวัลชมเชย ด.ช.อนุชิต วังยายฉิม โรงเรียนวัดวังยายฉิม

รายงาน : ธิดารัตน์ เห็นพร้อม
อย่าลืมกดถูกใจ(Like)http://Facebook : ทันหุ้น
กดติดตาม (subscribe)Youtube : ทันหุ้น
www.thunhoon.com