บอร์ด IRC ไฟเขียวซื้อหุ้นคืนวงเงินไม่เกิน 118 ลบ. เริ่มตั้งแต่ 9 ธ.ค.2562-5 มิ.ย.63

สำนักข่าว”ทันหุ้น” รายงานว่า คณะกรรมการ IRC อนุมัติการซื้อหุ้นคืนในวงเงินไม่เกิน 118 ล้านบาท เป็นจำนวนหุ้น 8 ล้านหุ้น หรือ 4% ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด โดยเริ่มซื้อคืนตั้งแต่ 9 ธ.ค.2562 ถึง 5 มิ.ย.2563

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน) หรือ IRC แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯว่า คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารการเงิน โดยจะซื้อหุ้นคืนวงเงินไม่เกิน 118 ล้านบาท คิดเป็นจำนวนหุ้น 8 ล้านหุ้น หรือ 4% ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด เป็นการซื้อในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งได้กำหนดระยะเวลาที่จะซื้อคืนตั้งแต่วันที่ 9 ธ.ค.2562 ถึงวันที่ 5 มิ.ย.2563

เหตุผลในการซื้อหุ้นคืน เพื่อเป็นการบริหารสภาพคล่องส่วนเกินของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ, การซื้อหุ้นคืนมีผลทำให้อัตราส่วนทางการเงินปรับตัวดีขึ้น ซึ่งจากจำนวนหุ้นที่ลดลงจะทำให้อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น(EPS) ปรับตัวดีขึ้น ส่งผลให้การประเมินมูลค่าต่อหุ้นพื้นฐานปรับตัวสูงขึ้น และเพื่อเป็นการส่งสัญญาณแก่ผู้ลงทุนถึงสถานะการเงินที่แข็งแกร่งของบริษัท และความเชื่อมั่นต่อความสามารถในการทำกำไรของบริษัท ที่มูลค่าหุ้นพื้นฐานน่าจะมีมูลค่าที่สูงกว่าราคาตลาดในปัจจุบันที่ปรับลดลงจากภาวะตลาดหุ้นที่ผันผวน

รายงาน : วิรัช บูรณกนกธนสาร
อย่าลืมกดถูกใจ(Like)http://Facebook : ทันหุ้น
กดติดตาม (subscribe)Youtube : thunhoon V.I.P
www.thunhoon.com