ต่างชาติขายสุทธิ 1,466.49 ล้านบาท

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 22 พ.ย. 2562

หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 6,484.66 15.36 4,101.96 9.71 2,382.71
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 5,609.46 13.28 5,795.56 13.73 -186.10
นักลงทุนต่างประเทศ 16,962.09 40.17 18,428.57 43.64 -1,466.49
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 13,168.28 31.19 13,898.40 32.92 -730.12

มูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 – 22 พ.ย. 2562

หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 93,380.99 11.51 93,684.53 11.55 -303.54
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 122,117.12 15.06 118,823.22 14.65 3,293.91
นักลงทุนต่างประเทศ 335,189.82 41.33 336,465.31 41.49 -1,275.49
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 260,341.36 32.10 262,056.24 32.31 -1,714.87

มูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. – 22 พ.ย. 2562

หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 1,334,396.95 11.47 1,310,035.96 11.26 24,360.98
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 1,585,584.58 13.63 1,571,834.81 13.51 13,749.77
นักลงทุนต่างประเทศ 4,839,330.11 41.60 4,853,679.76 41.73 -14,349.64
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 3,872,308.08 33.29 3,896,069.19 33.50 -23,761.11

รายงาน : ธิดารัตน์ เห็นพร้อม
อย่าลืมกดถูกใจ(Like)http://Facebook : ทันหุ้น
กดติดตาม (subscribe)Youtube : ทันหุ้น
www.thunhoon.com