ต่างชาติซื้อสุทธิ 43.41 ล้านบาท

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 19 พ.ย. 2562

หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 4,592.97 9.47 4,900.14 10.11 -307.18
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 6,692.24 13.80 6,523.56 13.45 168.68
นักลงทุนต่างประเทศ 22,244.54 45.87 22,201.13 45.78 43.41
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 14,960.81 30.85 14,865.72 30.66 95.08

มูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 – 19 พ.ย. 2562

หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 77,797.19 11.54 75,458.47 11.20 2,338.71
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 103,654.65 15.38 100,337.54 14.89 3,317.11
นักลงทุนต่างประเทศ 275,379.38 40.87 276,080.45 40.97 -701.07
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 217,042.97 32.21 221,997.72 32.94 -4,954.75

มูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. – 19 พ.ย. 2562

หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 1,318,813.14 11.47 1,291,809.90 11.24 27,003.24
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 1,567,122.10 13.63 1,553,349.13 13.51 13,772.97
นักลงทุนต่างประเทศ 4,779,519.67 41.58 4,793,294.89 41.70 -13,775.22
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 3,829,009.69 33.31 3,856,010.68 33.55 -27,000.99

รายงาน : ธิดารัตน์ เห็นพร้อม
อย่าลืมกดถูกใจ(Like)http://Facebook : ทันหุ้น
กดติดตาม (subscribe)Youtube : ทันหุ้น
www.thunhoon.com