ต่างชาติขายสุทธิ 514.64 ล้านบาท

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 18 พ.ย. 2562

หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 3,867.50 9.01 3,986.51 9.29 -119.01
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 6,795.91 15.84 6,296.48 14.67 499.44
นักลงทุนต่างประเทศ 17,408.89 40.57 17,923.53 41.77 -514.64
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 14,835.08 34.57 14,700.87 34.26 134.22

มูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 – 18 พ.ย. 2562

หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 73,204.22 11.71 70,558.33 11.28 2,645.89
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 96,962.41 15.50 93,813.98 15.00 3,148.43
นักลงทุนต่างประเทศ 253,134.84 40.48 253,879.31 40.60 -744.48
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 202,082.16 32.31 207,132.00 33.12 -5,049.84

มูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. – 18 พ.ย. 2562

หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 1,314,220.17 11.48 1,286,909.76 11.24 27,310.41
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 1,560,429.86 13.63 1,546,825.57 13.51 13,604.29
นักลงทุนต่างประเทศ 4,757,275.12 41.56 4,771,093.76 41.68 -13,818.63
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 3,814,048.88 33.32 3,841,144.95 33.56 -27,096.07

รายงาน : ธิดารัตน์ เห็นพร้อม
อย่าลืมกดถูกใจ(Like)http://Facebook : ทันหุ้น
กดติดตาม (subscribe)Youtube : ทันหุ้น
www.thunhoon.com