ต่างชาติขายสุทธิ 718.88 ล้านบาท

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 15 พ.ย. 2562

หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 4,591.64 10.30 5,251.66 11.78 -660.02
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 6,609.58 14.83 6,861.70 15.40 -252.12
นักลงทุนต่างประเทศ 17,315.16 38.85 18,034.03 40.46 -718.88
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 16,053.61 36.02 14,422.59 32.36 1,631.02

มูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 – 15 พ.ย. 2562

หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 69,336.72 11.90 66,571.82 11.43 2,764.90
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 90,166.49 15.48 87,517.50 15.03 2,648.99
นักลงทุนต่างประเทศ 235,725.95 40.47 235,955.79 40.51 -229.84
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 187,247.07 32.15 192,431.13 33.04 -5,184.06

มูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. – 15 พ.ย. 2562

หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 1,310,352.68 11.49 1,282,923.25 11.25 27,429.43
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 1,553,633.95 13.62 1,540,529.09 13.51 13,104.85
นักลงทุนต่างประเทศ 4,739,866.24 41.57 4,753,170.23 41.68 -13,303.99
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 3,799,213.79 33.32 3,826,444.09 33.56 -27,230.29

รายงาน : ธิดารัตน์ เห็นพร้อม
อย่าลืมกดถูกใจ(Like)http://Facebook : ทันหุ้น
กดติดตาม (subscribe)Youtube : ทันหุ้น
www.thunhoon.com