CBG กำไรทุบสถิติ732 ลบ. พุ่ง 186%

สำนักข่าว “ทันหุ้น” รายงานว่า CBG กำไรไตรมาส3/2562 ทุบสถิติเป็นประวัติการณ์ต่ออีก 732 ล้านบาท พุ่ง 186% ตลาดต่างประเทศเติบโตดี แถมโรงงานกระป๋องเดินเครื่องผลิตถึง 86% ดันมาร์จิ้นกระฉูด ส่งซิกมาร์จิ้นดีต่อเนื่อง

นายพงศานติ์ คล่องวัฒนกิจ ประธานผู้บริหารฝ่ายการเงิน บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ CBG เปิดเผยผลประกอบการไตรมาส3/2562 บริษัทมีกำไรสุทธิที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัท 732 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 447 ล้านบาท หรือ 186.8% เนื่องจากบริษัทมีรายได้เพิ่มขึ้น และอัตรากำไรขั้นต้นในภาพรวมเพิ่มขึ้น และมีการลดลงของค่าใช้จ่ายขายและบริหารอันเป็นผลจากนโยบายควบคุมค่าใช้จ่ายของบริษัทย่อยในต่างประเทศและค่าธรรมเนียมการสนับสนุนกีฬาฟุตบอลต่างประเทศที่ลดลง ซึ่งช่วยชดเชยค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้ที่เพิ่มสูงขึ้น

ส่งผลให้ช่วง 9 เดือนแรกบริษัทมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ 1,704 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,058 ล้านบาทหรือ163.8%

โดยอัตรากำไรสุทธิของบริษัทต่อยอดขายในช่วงไตรมาส 3/2562 อยู่ที่ 19% เพิ่มขึ้นจากเดิมที่ 7% ส่วนช่วง 9 เดือนบริษัทมีอัตรากำไรสุทธิ 15% เพิ่มขึ้นจาก 6.1%

สำหรับรายได้จากการขายไตรมาส 3/2562 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายรวม 3,862 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 235 ล้านหรือ 6.5% โดยมีปัจจัยสนับสนุนหลักจากปริมาณคำสั่งซื้อที่เพิ่มขึ้นของการส่งออกเครื่องดื่มบำรุงกำลังไปยังตลาดต่างประเทศ และการเติบโตของรายได้จากการรับจ้างจัดจำหน่ายสินค้าให้บุคคลภายนอก

โดยบริษัทมีรายได้จากผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ ดำเนินการผลิต ภายใต้เครื่องการค้าของตนเอง จำนวน 3,371 ล้านบาท เพิ่มขึ้น  5.5% ซึ่งในจำนวนนี้เป็นธุรกิจในประเทศและต่างประเทศที่อัตราส่วน 47:53 โดยรายได้จากการขายเครื่องดื่มบำรุงกำลังในต่างประเทศมีอัตราการเติบโต 11.6% ขณะที่ธุรกิจในประเทศลดลง 0.5% อย่างไรก็ตามธุรกิจในประเทศในภาพรวมยังมีทิศทางฟื้นตัวต่อเนื่องจากไตรมาสก่อนหน้า โดยมีอัตราการเติบโต 4.7% จากไตรมาส 2/2562

รายได้จากการขายเครื่องดื่มบำรุงกำลังในต่างประเทศ 1,780 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11.6%  ประกอบด้วยรายได้ส่งออกเครื่องดื่มบำรุงกำลังไปยังกลุ่มประเทศ CLMV รวมกัน 1,473 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.7%  ประเทศจีน 170 ล้านบาท นอกจากนี้ยังมีรายได้จากการขายในประเทศอังกฤษภายใต้การดำเนินงานของ Intercarabao Limited (ICUK) จำนวน 11 ล้านบาท และที่เหลือเป็นประเทศอื่นในทวีปเอเชียและนอกทวีปเอเชียรวมกัน 126 ล้านบาท เพิ่มขึ้น44.8% จากคำสั่งซื้อของประเทศเยเมนและอัฟกานิสถานเป็นหลัก

ICUK ยังคงดำเนินการตามนโยบายควบคุมค่าใช้จ่าย ควบคู่กับการมุ่งเน้นสร้างฐานลูกค้าและยอดขายผ่านช่องทางร้านค้าสมัยใหม่เฉพาะที่ให้ผลตอบแทนจากการขายในอัตราที่เหมาะสม โดยในไตรมาส 3/2562 หากนับเฉพาะยอดขายในสหราชอาณาจักร ICUK มีสัดส่วนการขายมาจากช่องทาง Grocery ประมาณ 60% และที่เหลืออีก 40% เป็นช่องทางอื่นๆ

สำหรับรายได้จากการรับจ้างจัดจำหน่ายให้แก่บุคคลภายนอก 351 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 50.4% ยังคงขยายตัวต่อเนื่องทุกไตรมาสในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาโดยมีปัจจัยเชิงบวกจากความหลากหลายและคุณภาพในตัวผลิตภัณฑ์ประกอบกับอาศัยผลสำเร็จของประสิทธิภาพการกระจายผ่านหน่วยรถเงินสดซึ่งในปัจจุบันสามารถเข้าถึงร้านค้าปลีกได้มากกว่า 180,000 ร้านค้าทั่วประเทศ

บริษัทมีอัตรากำไรขั้นต้น 41.3% เพิ่มขึ้น จาก 33% เนื่องจากผลิตด้วยตนเองเป็นหลัก  และยังมีแนวโน้มในการสร้างอัตรากำไรขั้นต้นที่ดีต่อเนื่อง จากวัตถุดิบและทีบห่อที่ลดลง สายการผบิตที่มีเทคโนโลยีทันสมัย โดยโรงงานผลิตประมาณ 215 ล้านกระป๋อง เทียบเท่ากับ อัตราการใช้กำลังการผลิตที่ 86% ในไตรมาส 2 จาก 68% และ 50% ในไตรมาส 2 และ ไตรมาส 1 คาดว่าอัตราใช้กำลังการผลิตมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น สู่การประหยัดต่อขนาดสำหรับเครื่องดื่มบรรจุกระป๋องประเภทไม่อัดก๊าซของคาราบาว