ต่างชาติขายสุทธิ 754.36 ล้านบาท

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 8 พ.ย. 2562

หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 6,073.58 12.07 5,965.65 11.86 107.93
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 7,597.68 15.10 7,311.82 14.53 285.86
นักลงทุนต่างประเทศ 19,916.44 39.59 20,670.80 41.09 -754.36
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 16,718.46 33.23 16,357.89 32.52 360.57

มูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 – 8 พ.ย. 2562

หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 48,972.76 14.25 36,198.24 10.53 12,774.52
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 54,446.00 15.84 53,604.16 15.60 841.84
นักลงทุนต่างประเทศ 138,667.13 40.35 142,050.23 41.33 -3,383.10
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 101,573.54 29.56 111,806.81 32.53 -10,233.26

มูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. – 8 พ.ย. 2562

หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 1,289,988.71 11.55 1,252,549.67 11.22 37,439.04
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 1,517,913.46 13.60 1,506,615.75 13.50 11,297.71
นักลงทุนต่างประเทศ 4,642,807.42 41.59 4,659,264.67 41.73 -16,457.25
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 3,713,540.26 33.26 3,745,819.76 33.55 -32,279.50


รายงาน : ธิดารัตน์ เห็นพร้อม

อย่าลืมกดถูกใจ(Like)http://Facebook : ทันหุ้น
กดติดตาม (subscribe)Youtube : ทันหุ้น
www.thunhoon.com