เจาะ TPS หุ้นวางระบบไอที

ไขรหัสลับธุรกิจวางระบบไอที สัมภาษณ์พิเศษคุณบุญสม กิจเกษตรสถาพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคุณเมธี วิธวาศิริ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานปฏิบัติการ บมจ.เดอะแพรคทิเคิลโซลูชั่น หรือ TPS