เคาะ AWC

เคาะไป คุยไป By ASL วันนี้พบกับหุ้นในกลุ่มอสังหาที่พึ่งเข้า IPO และได้ Fast tract เช้าสู่ดัชนี SET 50 ได้ทันทีอย่าง AWC   กันครับ

บริษัทประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในกลุ่มธุรกิจโรงแรมและกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์ โดยมีบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักซึ่งก่อให้เกิดกำไรหลัก 12 บริษัท

ปัจจุบัน AWCมีโครงการในกลุ่มธุรกิจโรงแรมสร้างกระแสเงินสดคิดเป็น 52% ของกำไรในรูปของ EBITDA หลังจากนี้โครงการที่จะเข้ามาเสริมในพอร์ตจะเป็น mixed-use development
โดยตลอด 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทมีกระแสเงินสดในรูปของ EBITDA เติบโตเฉลี่ย 30% ต่อปีสินทรัพย์ประกอบด้วย กลุ่มธุรกิจโรงแรมกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์ เป็นสัดส่วน 70% ของกำไรในรูปของ EBITDA และธุรกิจสำนักงานออฟฟิศ เป็นสัดส่วน 30% ของกำไรในรูปของ EBITDA
หากพิจารณาจากแผนงานในอนาคต 5 ปีข้างหน้า (ปี 2563-2567) บริษัทเปิดโครงการใหม่ในส่วนธุรกิจโรงแรมจำนวนห้องพักจาก 4,400 ห้องจะเพิ่มเป็น 8,500 ห้องและในส่วนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์จะขยายพื้นที่ขายจาก 165,000 ตารางเมตร เพิ่มเป็น 415,000 ตารางเมตร ยังไม่นับรวมกับโครงการอื่นๆที่อาจเข้ามาเพิ่มเติม ผลักดันผลประกอบการในอนาคต โดยเฉพาะกำไรในรูปของ EBITDA เชื่อมั่นว่าจะเติบโตแบบก้าวกระโดด

แนะนำ “เคาะ” ครับ แท่งเทียนเรียงตัวหรือแกว่งตัวออกด้านข้างเพื่อสร้างฐานราคาบริเวณ 6.00-6.10 อย่างมีนัยสำคัญ ระยะสั้นเน้นยืน 6.00 เป็นจุดพิจารณาหลักในการซื้อเล่นรอบ ค่าสัญญาณSlow Stoวกกลับขึ้นมาสอดคล้องปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้น มีโอกาที่จะกลับตัวขึ้นผ่านยืน 6.10 ยืนเหนือมั่นคงเป็นBuy Sig. และกลับตัวขึ้นรูปแบบU-Shape แนวต้านจุดทดสอบ 6.55/6.80 คำแนะนำของ ASL กรณี “มีหุ้น” ถือ รอทดสอบแนวต้านผ่านแนวต้านเป็นU-Shape  กรณี “ไม่มีหุ้น” ซื้อระยะสั้นเล่นรอบเน้นยืนแนวรับ 6.00 ได้เท่านั้น